www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Parazit Yankı Doppler Süzgeci (1)

Parazit Yankı Doppler Süzgeci bir sözde evreuyumlu radardaki klasik Darbe-Çiftinin İşlenmesi yöntemi ile çalışır. Ancak, burada üç darbe periyodunun matematiksel karşılaştırılması biraz karmaşıktır. Pratikte birçok seçenek bulunmaktadır. Amaç, sabit genlikli giriş işaretlerini silmektir. Örneğin, ilk darbe periyodu negatif işaretle kaydedilebilir. İkinci ve üçüncü periyotların her birinin genlik değerinin yarısı, birinci periyotta negatif olarak kaydedilmiş değerin üstüne eklenir. İlk çıkış işareti, ancak üçüncü periyotta elde edilir.

Q-veriler
(veya I-veriler)
Ağırlık-
verileri
CDF-
veriler
Ağırlık çarpıcı
Toplama
modülü
Yol seçici
(multiplexer)
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)

Resim 1: ”Tümle ve Döküm Al“ (Integrate & Dump) algoritmasını kullanan bir sayısal alıcıdaki Parazit Yankı Doppler süzgecinin blok şeması

Q-verileri
(veya I-verileri)
Ağırlıklandırma-
verileri
PYDS-
veriler
Çarpma devresi
Toplama devresi
Çoklayıcı
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)

Resim 1: ”Tümle ve Döküm Al“ (Integrate & Dump) algoritmasını kullanan bir sayısal alıcıdaki Parazit Yankı Doppler süzgecinin blok şeması

Ağırlıklandırma-
verileri
PYDS-
veriler
Çarpma
devresi
Toplama
devresi
Çoklayıcı
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)
I&Q Multiplier Add-logic Multiplexer Memory Recsaler Weighting Data CDF- Data

Resim 1: ”Tümle ve Döküm Al“ (Integrate & Dump) algoritmasını kullanan bir sayısal alıcıdaki Parazit Yankı Doppler süzgecinin blok şeması (Etkileşimli resim)

Blok şemasında modülleri açıklaması

Genellikle üç darbe periyodu birbiriyle karşılaştırılır, ancak dört darbe periyodu ile çalışmakta mümkündür. Gösterilen devrenin pratik tarafı, aynı donanımla hem Üç-darbe Yönteminin hem de Dört-darbe Yönteminin uygulanabilmesidir. Burada belirleyici olan -bir çoklayıcı (multiplexer) ile kontrol edilen ve Ağırlıklandırma Katsayılarının (weighting constants) girildiği- yazılımdır.

Aşağıdaki örnekte bir sabit hedefin Üç-darbe Yöntemiyle hesaplanması gösterilmektedir. Sabit hedef daima yaklaşık aynı faz ve genliğe sahiptir, bu nedenle üç darbe periyodunun Aynı- ve Kuadratik Faz (I- & Q- phase) verileri yine yaklaşık aynı olmaktadır.

1. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1
2. DTZ:
Ağırlıklandırma = -2
3. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1

Resim 2: Bir sabit hedefin vektörleri

1. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1
2. DTZ:
Ağırlıklandırma = -2
3. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1

Resim 2: Bir sabit hedefin Parazit Yankı Doppler Süzgecindeki (PYDS) vektörleri (DTZ = Darbe Tekrarlama Zamanı)

Çıkış işareti beklendiği gibi a - 2·a + a = 0 olacaktır. Doppler-frekansı bulunmayan hedefler yine bastırılacaktır. Sonraki örneğimizde faz ve genlik aynı değildir. Üç giriş verisi eklenerek yeşil renkli vektörü meydana getirir. Bu vektör PYDS verisidir. (Clutter Doppler Filter data, CDF data)

1. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1
2. DTZ:
Ağırlıklandırma = -2
3. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1

Resim 3: Hareket eden bir hedefin vektörleri. Çıkış vektörü (yeşil renkli) CDF-verisidir.

1. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1
2. DTZ:
Ağırlıklandırma = -2
3. DTZ:
Ağırlıklandırma = 1

Resim 3: Hareket eden bir hedefin vektörleri. Çıkış vektörü (yeşil renkli) CDF-verisidir.