www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gürültü Altında Görüş (Subclutter Visibility)

Resim 1: Hareketli Hedef Gösterge sisteminin (MTI) girişindeki Faydalı İşaret S ile Sabit Hedef Parazit Yankısı C arasındaki ilişki

Resim 1: Hareketli Hedef Gösterge sisteminin (MTI) girişindeki Faydalı İşaret S ile Sabit Hedef Parazit Yankısı C arasındaki ilişki

Gürültü Altında Görüş (Subclutter Visibility)

Gürültü Altında Görüş (Subclutter Visibility, SCV) kavramı; bir radar sisteminin, hedefin yankı işaret genliğinin, parazit yankı genliklerinin ortalamasına oranı olarak tanımlanan; sabit hedef yankılarının (clutter) hâkim olduğu bir ortamdaki bir hareketli hedefi bir kabul edilebilir Algılama Olasılığı ve Yanlış Alarm Oranı ile algılama yeteneğidir. Gürültü Altında Görüş, genellikle bir radarın hareketli hedefleri tanımadaki etkenliğinin bir ölçütü olarak kullanılır ve gürültü işaretinin, bir zar zor görülebilir faydalı işarete olan oranı olarak tanımlanır. İşaret işleme yeteneği, birbiriyle ilişkili iki parametre ile verilir: If, İyileştirme Katsayısı (Improvement Factor) ve Gürültü Altında Görüş (Subclutter Visibility, SCV).

İyileştirme Katsayısı If, Parazit Yankı Süzgecinin çıkışındaki Faydalı İşaret/Gürültü İşareti oranının (burada: Hareketli Hedef Yankısı/ Sabit Hedef Yankısı), bu süzgecin girişindeki Faydalı İşaret/Gürültü İşareti oranına bölünerek elde edilen değerin, istenen hedef hızları üzerinden ortalaması alınarak bulunan bir katsayıdır. Bu tanım, sadece sabit hedef yankılarının zayıflamasını değil, aynı zamanda Doppler frekans bulaşmış sabit hedef yankılarının kazancını da kapsar. İyileştirme Katsayısı aşağıdaki denklemlerle ifade edilir:

If =(S/C)çıkış · (C/S)giriş = Cgiriş · Gort   Cgiriş = Girişteki sabit hedef yankılarının büyüklüğü
Cçıkış = Çıkıştaki sabit hedef yankılarının büyüklüğü
Gort = Hareketli hedefler için ortalama kazanç katsayısı
(1)
Cçıkış

Gürültü Altında Görüş, bir verilen algılama olasılığı için Kazancın (İyileştirme Katsayısı), Hareketli Hedef Gösterge (MTI) devresinin çıkışındaki olası en küçük Faydalı İşaret / Gürültü İşaretine oranı olarak ifade edilir:

SCV = If
 
SCV = Gürültü Altında Görüş
SCR = Faydalı İşaret / Gürültü İşareti Oranı
(2)
(SCR)çıkış

20 dB lik bir Gürültü Altında Görüşe sahip bir radar, sabit hedef yankı ortamında bulunan bir hareketli hedefi, bu hareketli hedefin yankı işaretinin 100 katı kadar bir güçle tanıyabilir. Radarlarda tipik olarak bu değer; yeryüzünden, denizden ya da yağıştan kaynaklanan bir kuvvetli gürültü ortamında bulunan küçük Etken Yansıtırlık Yüzeylerine (tipik 0,5 m2) sahip hedefler için yaklaşık 30 dB civarındadır.

Farklı radar sistemlerinde bu parametreleri karşılaştırırken sabit hedeflerin parazit yankı gücünün radarın çözünürlük hücresinin büyüklüğüne bağlı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu karşılaştırma, yalnızca darbe süreleri yaklaşık eşit ve karşılaştırılabilir anten çizgelerine sahip olan radarlar için yapılabilir. İlaveten, radarın yakın bölgesinde var olan sabit hedef yankıları bir hacim-hedefi gibi ortaya çıkar, bu nedenle menzil boyunca Doppler frekanslı nokta hedeflerinden farklı olarak, bir çift- yönlü bir zayıflamaya maruz kalırlar.

Önceleri daha sıkça kullanılan Gürültü Üstünde Görüş (Superclutter Visibility) kavramı; genellikle gerekli bir hareketli hedef tanıma sistemi bulunmayan bir radarın (ya da operatörün), bir yankı işaretini (ki gürültü işaretinden daha güçlü olması gerekli) gürültü yankıları içinde tanıyabilme yeteneğini belirten bir kavramdır. Bu durum daha ziyade dalgalı denizdeki bir gemiyi tanıması beklenen, bir Hareketli Hedef Tanıma devresi bulunmayan ucuz gemi radarları için söz konusudur.

Eğer bir radar değişik kuvvette sabit hedef yankılarını ayrı ayrı görüntüleyebiliyorsa, o zaman Gürültü İçinde Görüş (Interclutter Visibility, ICV) kavramından bahsedebiliriz. Bu kavram ile radarın; parazit yankıların zayıf olduğu, ya da kaybolduğu bölgelerdeki istenen hedef işaretlerini, keza düzlemler arasında kalan boşluklar nedeniyle sabit hedef yankılarının radar alıcısını doyuma sürerek ekran renginin kuvvetlice açılmasına sebep olduğu bölgelerdeki hedef işaretlerini tanıma yeteneği olarak ifade edilmektedir. Burada genellikle bir grafik ya da elektronik gürültü haritası (cluttermap) kullanılır.