www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

www.radartutorial.eu/11.coherent/

Темите, които се намират изобразени в тъмен цвят, все още не са преведени на български език. Помогни!

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.