www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İlintilendirme

İlintilendirme (correlation) ya da diğer bir ifadeyle eşleştirme, iki işaret biçiminin karşılaştırılması ve ölçümlerinin uyumlaştırılmasıdır (measurements matching). Bu, zaman bölgesinde (time domain) özellikle gürültüye boğulmuş ve belirli aralıklarda tekrarlayan (periodic) işaretlerin algılanmasında, rasgele işaretler arasında bir evreuyumun kurulmasında, hem de işaretlerin kaynaklarının ve gönderim sürelerinin belirlenmesinde kullanılan bir çözümleme yöntemidir.

Radar işaretlerinin işlenmesinde, ilintilendirme, bir bilinmeyen işaret ile bir bilinen referans işaret karşılaştırarak aralarındaki benzerliği birinin diğerine göre zamansal kayma miktarının bir işlevi olarak tayin etmek demektir. Bu, analog ve sayısal işaretler için matematiksel eşitlikleri farklı iki işaret arasındaki yürütme zamanı (runtime) farkının bir işlevidir. Analog işaretlerde: Bu iki işaret biçiminin birbirleriyle örtüşen kısımlarının toplamının bir işlevidir.

Formel (1) (1)

Ayrık (discrete) ya da sayısal işaretlerde ise birbiriyle örtüşen alt-darbe sayısının bir zamansal işlevidir:

Formel (2) (2)

…burada τ ya da m, zaman farkı ya da gecikmeye karşılık gelir.

Referans işaret genellikle „normalize edilir“, yani özgün koşullarına standardize edilir ya da bir ideal matematiksel modele bile dayandırılabilir. Genlik sonuçları bu nedenle tam olarak standardize değildir, yani en büyük ilintilendirme değeri 1 den daha küçüktür. Eğer karşılaştırılan işaretin referans işarete göre biçimi aynı ise, bu durumda bir oto-ilintilendirme var demektir. Bu önemli özel durum bir işaret karışımındaki periyodikliğini algılamak için kullanılır.

Uyumlu süzgeç ve bir Gürültü Radarındaki menzil ölçüm yöntemi ilintilendirmenin pratikteki uygulamalarından bazılarıdır.

Kaynak: