www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi

Resim 1: Zaman bölgesi ve frekans bölgelerinin bakış yönüne göre 3-boyutlu gösterimi

Resim 1: Zaman bölgesi ve frekans bölgelerinin bakış yönüne göre 3-boyutlu gösterimi

Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi

İşaretlerin işlenmesinde Zaman Bölgesi (time domain) ile Frekans Bölgesinin (frequency domain) karşılaştırmak için Resim.1 deki 3-boyutlu model kullanılabilir. Bu resimdeki üç sinüs frekansına zaman bölgesinden bakıldığındaki görüntü bir osiloskoptaki görüntünün aynısıdır, diğer taraftan frekans bölgesinden bakıldığında görülen ise izge çözümleyicisindeki (spectrum analyzer) görüntüdür. Bununla beraber bu modelde, üç sinüs frekans, farklı giriş kanallarında olmaları kaydıyla bu şekilde görüntülenir. Eğer bu üç işaret sadece bir kanalda olsaydı, o zaman bunlar birbirine binişerek burada çok kuvvetli bozunuma uğramış bir dikdörtgen darbe meydana getirirdi (Bakınız: Fourier Dönüşümü).

Zaman Bölgesi, modelin düşey konacının (ordinate) işaretin genliğini ya da gücünü temsil ettiği yönden bakıldığındaki izdüşümüdür (projection). Yatay konaç (abscissa) ise zamanı gösterir. Bu, osiloskopta ya da modern ağ çözümleyicideki (network analyzer) klasik görüntüdür.

Frekans Bölgesi, modelin düşey konacının, yine işaretin genliğini ya da gücünü temsil ettiği yönden bakıldığındaki izdüşümüdür. Fakat yatay konaç frekansı gösterir. Bu gösterim türü izge çözümleyicilerde, süzgeç öbeklerinde (filter banks) ya da en basit durumda frekans seçici voltmetrelerde desteklenir.

Her iki bakış yönü bu 3-boyutlu modelin sadece bir izdüşümüdür. Bu, bir taraftan ekranı bulunan aygıtlar (osiloskop ya da izge çözümleyici) ile ilgilidir, aynı zamanda bu bakış yönlerinin bir 2-boyutlu bellek yapısı gibi gösterilebilmesi nedeniyle, işaret işleme yordamlarını da ilgilendirir. İşaretlerin zaman bölgesinden frekans bölgesine dönüşümü bir Fourier dönüşümü ile sorunsuz yapılabilir. Öte yandan, klasik bakış yönü daha ziyade zaman bölgesinde olandır. Bu gösterim biçimi, işaretin zaman içerisinde değişimini vermesi açısından oldukça fazla bilgi içerir. Bir darbe radarı için çok önemlidir: doğrudan zaman gecikmesini gösterir ve bu yürütme zamanı (runtime) hedefin menziline doğru orantılıdır. Bu bizi doğrudan klasik radar görüntü aygıtına götürür: A-ekran. Modern radarlarda bu menzil ölçümünün ardından, Doppler frekansı var mı ve varsa ne kadar olduğuna bakmak için genellikle frekans bölgesine dönüştürülür. Böylece bir hedefin tanınması mümkün olur. Bir Frekans Modüleli Sürekli Dalga-Radarı yankı işaretinin frekans değerinden doğrudan hedefin menzilini ve eğer gerekiyorsa hızını da verebilir. Bu radar aygıtları, bu nedenle ekranlarda frekans bölgesini kullanırlar.