www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çoklu Varsayımlı İzleyici

İz 121
İz 131

Resim 1: Radar İzleyici için zor karar durumu

İz 121
İz 131

Resim 1: Radar izleyici için zor karar durumu

İz 121
İz 131

Resim 1: Radar izleyici için zor karar durumu

Çoklu Varsayımlı İzleyici

Bir Çoklu Varsayımlı İzleyici (Multiple Hypothesis Tracker, MHT) her bir anten dönüşünde, bir izin yalnızca bir çizitle, birden daha fazla sayıda güncellenebilmesine ya da bir çizitin birden daha fazla sayıda iz için kullanılabilmesine izin verir. Benzeri şekilde, örneğin, eğer bir hedef bölünmüşse, bir iz birden fazla sayıda yöne dallanabilir.

Çoklu Varsayımlı İzleyici, birden fazla sayıda dâhili olası izler arasından sadece, olasılığı en güçlü olanı görüntüler. Bellek ve işlemcinin kapasitesinin kısıtlanmaması için sürdürülen dâhili izlerden en zayıf olasılıklı olanlar birbiri ardına elenirler. Çoklu Varsayımlı İzleyici hedefin hareket modelinin tahmin edilemediği ve tüm olası güncelleme değişkenlerinin aynı anda dikkate alınması gerektiği durumlar için tasarlanmıştır.