www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İz Başlatma

tarama n
tarama n+3
İzin tarihçesi
İz doğrulanır ve
yeni çizitle eşleşir

Resim 1: Eşleştirilmemiş çizitlerden bir yeni izin yaratılmasıs

tarama n
tarama n+3
İzin tarihçesi
İz doğrulanır ve
yeni çizitle eşleşir

Resim 1: Eşleştirilmemiş çizitlerden bir yeni izin yaratılması

tarama n
tarama n+3
İzin tarihçesi
İz doğrulanır ve
yeni çizitle eşleşir

Resim 1: Eşleştirilmemiş çizitlerden bir yeni izin yaratılması

İz Başlatma

İz Başlatma, eşleştirilmesi başarılamayan çizitlerle bir yeni iz yaratma işlemidir. En başta (yani Radar İzleyici devreye alındığı anda) tüm çizitlerin her biri kendi iziyle başlatılır. Ardından yalnızca mevcut hiçbir izle eşleşemeyen tüm çizitler bu İz Başlatma işlemine tabi tutulurlar.

Yeni başlatılmış bir ize, daha sonraki çizitlerle başarıyla eşleşebilene kadar „doğrulanmamış“ bir iz denir ve bu izin bir yanlış alarm olasılığı söz konusu ise „batırılır”. Doğrulanmamış izler, yanlış alarmların karışmaması için ekranda kullanıcıya gösterilmez, ancak bu durum bir izde oturum açarken gecikme olacağı anlamına gelir.

Bir iz bir dizi başarılı güncellemelerin ardından „doğrulanır“ ve ekranda gösterilir. „Bir izin doğrulanması“ kararının verilmesinde en yaygın kullanılan yöntem „N-den-M ölçütüdür”. Bu ölçütte, N adet taramada (scan), en az M adet çizit, bir iz ile eşleşmişse bu iz artık „doğrulanmış“ bir iz sayılır. Tipik değerler M=3 ve N=5 dir, yani 5 adet radar taramasında en az 3 çizit, bir iz ile eşleşmiş ise bu iz artık „doğrulanmış“ sayılır. Bunun dışında, örneğin çizitlerin ortak değişinti matrisinin (covariance matrix) belirli bir kalıba uyumu istatistiksel yöntemlerle belirlenerek, çizitin „doğrulandığı“ başka çözüm yolları da mevcuttur.