www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İzleme-Süreci

Radar duyargası
Algılama
pekiştirme
Uyumlu
Alan SYAO
İz eşleştirme?
Hayır
Evet
İz tahmin
İz başlatma
İz güncelleme
İz sonlandırma
İz oluşturma
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
hızı gözetimi
Radar listeleme
kontrolü
Radar
gözetim

Resim 1: İzleme-süreci akış şeması

Radar duyargası
Algılama
pekiştirme
Uyumlu
Alan SYAO
İz eşleştirme?
Hayır
Evet
İz tahmin
İz başlatma
İz güncelleme
İz sonlandırma
İz oluşturma
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
hızı gözetimi
Radar listeleme
kontrolü
Radar
gözetim

Resim 1: İzleme-süreci akış şeması

Radar duyargası
Algılama
pekiştirme
İz eşleştirme?
Hayır
Evet
İz tahmin
İz oluşturma
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
hızı gözetimi
Radar listeleme
kontrolü
Radar
gözetim

Resim 1: İzleme-süreci akış şeması (Etkileşimli resim)

İzleme-Süreci

Bir radarın anten dönüş hızına ve darbe tekrarlama frekansına bağlı olarak bir hedeften çok sayıda yankı işaretli alınabilir (bakınız: „Temeller“ bölümündeki Aydınlatma Zamanı ve İsabet Sayısı bölümü). Her darbe periyodundaki her bir menzil hücresi için radar işaret işlemcisi hedefin olduğunu veya olmadığını algılamalı ve böylece her bir hedef için birden fazla sayıda raporlama yapmalıdır. İzleme-sürecinin amacı bu çok sayıdaki raporlamadan hedefe ait bir özgün veri seti hazırlamaktır.

Algılama pekiştirme (Detection Consolidation)

Genellikle çok sayıda farklı konumun bir aradeğerlemesinden (interpolation) oluşan, çok sayıda gözlem raporundan tek bir konum araştırılmalıdır. Yöntemler aşağıdaki gibi olabilir:

Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO)

Uçakların Etken Yansıtırlık Yüzeyleri kuş sürüleri ya da sabit yankı parazitleri gibi gürültü kaynaklarıyla örtüşerek bir sabit yanlış alarm eşik değeri oluşturabilir. Bunu önlemek için bu eşik değerleri duruma uyarlanarak, daimi Sabit Yanlış Alarm Oranının sıfıra yakın bir değere çekilmesi gerekir.

İz başlatma (Track Initiation)

Her çizitten (plot) bir iz (track) üretilmez. Hatalı bir iz atamasından kaçınmak için, iz, en az iki ya da daha fazla sayıda taramanın ardından üretilmelidir.

İz düzleştirme ve Ön tahmin (Track Smoothing & Prediction)

İzleyici, daha önceki bir dizi raporlara dayanarak bu hedefin hızını ve rotasını hesaplar ve antenin bir sonraki dönüşündeki hedefin olası konumu için bir ön tahmin hazırlar. Bu tahmin bir α–β İzleyicisi ya da kendiliğinden-öğrenen bir Kalman süzgeci tarafından hesaplanır.

İz-dosyaları ve İz-güncelleme (Track Files and Track Updating)

Bellekte bir Ana- İz- Dosyası yaratılır ve bu dosya hedefin her bir yeni konumuyla güncellenir. Bu iz- dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Eğer bir ize bir algılama raporu atanabiliyorsa iz-dosyası güncellenir.

İz-silme (Track-Termination)

Eğer hedef radardan kaybolursa, bu hedefin beklenen penceresi bir sonraki anten dönüşü için daha da genişletilir. Eğer hedef bundan sonraki birkaç dönüşte de bulunamazsa iz silinir. Bir izi silmek için gerekli hedefi bulamama sayısı radardan radara değişir.