www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zaman Damgası

I&Q
Algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
Vektör
toplamı
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çekip
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
farklı
Birincil ve İkincil
Radar bilgileri
Eşikler
Menzil bilgisi (örneğin, saat)
Azimut bilgileri
Ara
Frekans
Çift-kutuplu
video
Tek-kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar İşaret İşlemcisi
Radar Veri İşlemcisi
Gerçek Zaman
Bilinmeyen gecikmeler
Zaman Damgası

Resim 1: Bir Zaman Damgasının gerekliliği

Zaman Damgası

Radar verilerinin işlenmesine kadar olan evrede hâlâ bir gerçek zamanlı veri işlenmesinden söz edilebilir. Birkaç mikro saniyenin altındaki gecikmeler tüm hedefler için aynıdır. Bu nedenle menzil hesabında toptan düşülebilirler. Hatta Darbe Çiftinin İşlenmesinde bir ila birkaç darbe periyodunu bulan dev gecikmeler bile bütün işaretler için daima aynıdır ve benzer biçimde hesaplanabilirler.

I&Q
Algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
Vektör
toplamı
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çekip
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
farklı
Birincil ve İkincil
Radar bilgileri
Eşikler
Menzil bilgisi (örneğin, saat)
Azimut bilgileri
Ara
Frekans
Çift-kutuplu
video
Tek-kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar İşaret İşlemcisi
Radar Veri İşlemcisi
Gerçek Zaman
Bilinmeyen gecikmeler
Zaman Damgası

Resim 1: Bir Zaman Damgasının gerekliliği

O sırada işlenen yankı işaretine ait azimut açı ve menzil bilgileri Çizit Çıkarıcıya farklı yollarla ulaşırlar ve birbirleri arasında henüz bağlantı kurulmamıştır. Sabit gecikmelere bu ana kadar izin verilir, çünkü büyüklüklerinin sabit olması nedeniyle hesaplarda düşülebilir.

Fakat çizit ilintilendirme işlemi başlar başlamaz, bazı çizitler derhal işlenebilir ve diğer çizitlerin, en başından gecikmenin daha ne kadar süreceğini bilmeksizin, önce birkaç süzgeçten geçmesi gerekmesi nedeniyle bu zaman referansı kaybedilir. Örneğin, iki farklı birincil radar aygıtının radar verilerini bağlarken bu gecikmeler antenin tam turunu tamamlamasına kadar sürebilir: Bu süre 5 ila 15 saniye arasındadır. Böyle bir süre içinde bir hızlı uçak çoktan uzun bir yol kat etmiş olacak ve bu verilerin bir zaman referansı olmaksızın ilintilendirilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle Çizit Çıkarıcı çizite bir zaman damgası ekler. Modern radar veri formatlarında bu zaman bilgisi için seri darbe dizilerinde yer ayrılması gerekir. Her bir birincil radarda, hem de ikincil radarda işaretlerin işlenmesi için hassas zaman referansı sağlanır. Bu saat, bir atom saati ya da GPS-esaslı zaman referansı olabilir.

Eski çizitler, ekranda hedef işaretlerinin arkasında küçük noktalar halinde görüntülenirler. Küçük noktalar, resim tüpleri tarafından kullanılan son ışıma kalıntılarıyla (afterglows) benzeşir ve „İz Geçmişi“ (track history) olarak adlandırılır. Bunun için eski bir çizit ile hedefin daha yeni bir çiziti arasındaki ilişkinin de bilinmesi zorunludur. Bu konu Otomatik Hedef İzleme (Yerel İzleme) adlı diğer bir bölümde tartışılacaktır.