www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Кореляція по центру мас

дальність
азимут

Рисунок 1. З виходу сигнального процесору надходить масив осередків, які містять дані про потужність прийнятих сигналів

дальність
азимут

Рисунок 2. Кореляція осередків по дальності дає групу осередків

центр мас
дальність
азимут

Рисунок 3. Кореляція по азимуту дає відмітку

В більш сучасних процесорах радіолокаційних відміток застосовуються, як правило, більш складні методи обчислення кореляції, ніж простий метод „ковзного вікна“.

Одним з таких методів є метод обчислення кореляції по центру мас радіолокаційної відмітки. Для реалізації цього методу спочатку будується розподіл амплітуд (потужностей) виявлених сигналів шляхом заповнення відповідними значеннями осередків (елементів) масиву „азимут – дальність“. Далі виконується аналізування заповнених осередків з метою їх групування та формування областей, які імовірно містять сигнали, відбиті від цілі. Групування виконується за дальністю, а потім за азимутом. В результаті цих операцій формується сукупність осередків, що має певну геометричну форму, не завжди правильну. Положення відмітки визначається за допомогою спеціального алгоритму, який розраховує центр мас за даними, отриманими після сигнального процесору. Принцип цього методу пояснюється рисунками 1-3.

Метод кореляції по центру мас радіолокаційної відмітки повніше використовує інформацію, що міститься в радіолокаційних сигналах, і забезпечує більш точне вимірювання координат виявленої цілі.