www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sıklık Dağılımı İlintilendirme

 Menzil
Azimut açısı

Resim 1: İşaret işlemcisi, yankı gücü bilgisi dâhil, isabetleri üretiyor.

 Menzil
Azimut açısı

Resim 2: Menzil ilintilendirmesi grupları oluşturuyor.

Ağırlık merkezi
 Menzil
Azimut açısı

Resim 3: Azimut açı ilintilendirmesi çiziti üretiyor.

„Sıklık Dağılımı İlintilendirme“ teriminin İngilizcesi: Frequency Distribution Correllation.

Daha modern çizit işlemcileri, çizitleri basit kayar pencere yöntemleri yerine, daha gelişmiş matematiksel yöntemlerle yaratırlar.

Bir başka seçenek ise, isabet işlemcisi (hit processor) tarafından yaratılmış bir koordinatlar kümesinin merkez noktasının hesaplanmasıdır. Bu isabetler, önce menzil olarak ve sonra azimut açısı olarak gruplanırlar ve ardından istatistiki bir ortalama hesaplanır. Ardından bu ortalama, sıklık dağılımının merkezi ve bu noktanın koordinatları ise çizit koordinatları olarak atanırlar. Bu yöntemle radarlar daha verimli işletilebilmekte ve hedeflerin konumu daha duyarlı belirlenebilmektedir.