www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Veri İletişimi

Hedefe ait bilgiler bir çizit birleştirici vasıtasıyla standart bir formatta radar veri şebekesine beslenir. Avrupa'da yeni sistemlerde Asterix, veri formatı benimsendi. Önceden sürüp gelen birçok farklı veri formatı da halen kabul görmeye devam etmektedir. İletişim şebekesi genellikle çiftli (duplex) çalışır. Bu yöntemin üstünlüğü veri kayıplarının daha çabuk fark edilebilmesidir.

Normal olarak çizit birleştirici, ekranda bakım amaçlı bir dökümün doğrudan görüntülenmesini de sağlar. Burada, birincil radar çizitleri, ikincil radar çizitleri ve ilintilendirilmiş çizitler yanında, yanlış alarmları belirten çizitler de görüntülenir. Ancak bir normal operatör ekranında bu döküm görüntülenmez.