www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çizit Birleştirici

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
taşıt yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
Mühendislik
ekranına
arayüz
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştiricinin blok şeması

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
taşıt yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
Mühendislik
ekranına
arayüz
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştiricinin blok şeması

Çizit Birleştirici

Çizit Birleştiricide (Sensör İzleyici olarakta adlandırılır), diğer işlevlerin yanı sıra, birincil radarın farklı alım kanallarından alınan kayıtlar (raporlar), karşılık gelen ikincil radar yanıtlarıyla eşleştirilir, diğer bir deyişle „ilintilendirilir“ (correlated). Bazen sadece bir hedefe ait birden daha fazla sayıda rapor olabilir, bu daha sonra hedefin en yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu konuma indirgenir.

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
taşıt yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
interface to
engineering
monitor
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştiricinin blok şeması

Bir hedefe ait birincil yankıları ikincil yanıtlarla ilintilendirmek mümkün olabiliyorsa, o zaman bu bir çizitin geçerliliği için bir kesin işarettir. İlintilendirilmiş çizitler daha fazla doğrulamaya gerek kalmaksızın kullanıcıya yollanabilir. Buna karşılık ilintilendirme işlemi bitmemiş çizitlerin çizit birleştiricide bir daha doğrulanması gerekir.

Yanlış bir alarm, yanlış bir hedef veya bir hata olup olmadığı yalnızca burada kontrol edilmesi uygundur, çünkü bir ilintilendirmeyi takiben birkaç ilintilendirilmemiş çizitin de doğrulanması gerekecektir. Böylece, test edilecek her bir hedef için daha fazla hesaplama gücü ile bu işlevin duyarlılığı ve kalitesi arttırılabilir.

Çizit birleştirici, yanlış alarmları veya menzil aşım yankılarını süzmek için bir Taramadan-Taramaya İlintilendirici (Scan-to-Scan Correlator) ile donatılmıştır. Tipik olarak üç tarama verisi (”Üç Nokta İlintilendirici“) birbirleriyle karşılaştırılır. Ancak yalnızca düzeltilmiş çizit konumu yollanır. Bu durumda öndeki iki tarama ekranda görüntülenmez ve bu da alarmda bir ilave gecikmeye neden olur.