www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çizit İşlemcisi

İşaret İşlemciden girişler
Radar kanalları A ve B
Kısa darbelerin
birleşimi
Uzun darbelerin
birleşimi
(yüksek demet)
Uzun darbelerin
birleşimi
(alçak demet)
Tüm
birleşim

Resim 1: Yüksek- ve alçak demetli antene sahip ve Frekans Çeşitlemeli Radarın Çizit İşlemcisinin blok şeması

İşaret İşlemciden girişler
Radar kanalları A ve B
Kısa darbelerin
birleşimi
Uzun darbelerin
birleşimi
(yüksek demet)
Uzun darbelerin
birleşimi
(alçak demet)
Tüm
birleşim

Resim 1: Yüksek- ve alçak demetli antene sahip ve Frekans Çeşitlemeli Radarın Çizit İşlemcisinin blok şeması

Blockdiagramm eines Plotprozessors
İşaret İşlemciden girişler
Radar kanalları A ve B
Kısa darbelerin
birleşimi
Uzun darbelerin
birleşimi
(yüksek demet)
Uzun darbelerin
birleşimi
(alçak demet)
Tüm
birleşim

Resim 1: Yüksek- ve alçak demetli antene sahip ve Frekans Çeşitlemeli Radarın Çizit İşlemcisinin blok şeması

Çizit İşlemcisi

Çizit işlemcisinin görevi değişik birincil radar kanallarından alınan bilgileri bir hedef veri kaydında toplamak ve azimut açı bilgilerine ve bir zamana bağlamaktır. Bir modern radarda aynı hedefe ait farklı çizitler aşağıdaki şekilde yaratılabilir:

Hedefe ait bilgilerin kalitesi genel olarak radar veri kaynakları çeşitlendirildikçe artar. Tersine bu verilerin bir araya getirilmesi sırasında analog yöntemler kullanılsaydı darbelerin örtüşmeleri sonucu kayıplar olabilirdi. Çizit işlemcisinin işlevini genellikle özel tasarlanmış bilgisayarlar yürütürler. Tipik olarak ilgili çizitlerin, enerji seviyesi gibi diğer parametreleri tarafından değiştirilmiş bir ağırlık dağılımına tabidir.

Bilgilerin kalitesinin yükseltilmesi için çizit işlemcisi daha fazla işlevlerle donatılabilir.