www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Hedefin Tanınması

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (blok şemasının bir bölümü)

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Farklı
Birincil ve İkincil
Radar kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut bilgisi (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (blok şemasının bir bölümü)

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Farklı
Birincil ve İkincil
Radar kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut bilgisi (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (blok şemasının bir bölümü)

Hedefin Tanınması

Alıcı çıkışında hedefe ait işaretlerden, gürültülerden ve değişik parazit yankı işaretlerinden meydana gelen bir işaret karması bulunur. Atmosfer- ve yer yüzeyinden kaynaklanan parazitlerin bastırılması sonrasında bile kalıntılar var olabilmekte ve hedef darbelerinde farklı genlik dalgalanmaları meydana getirebilmektedir. Hedefin tanınmasında, hedefin konumunun gürültü ve parazit yankıları altında bir sabit, fakat küçük Yanlış Alarm Oranı (Constant False Alarm Rate, FAR) ile belirlenmesi gerekir.

I&Q- faz algılayıcı öncesinde yankı işaretleri hâlâ Ara Frekans değerindedir. Faz algılayıcısından sonra I- ve Q-bileşenleri ayrı ayrı işlenirler. İşaret artık bir çift kutuplu video işaretidir. Burada, örneğin Hareketli Hedef Belirteç işlemi (MTI-Process) şimdi başlamalıdır. Bunu takiben her iki bileşen tekrardan tek-kutuplu bir bileşende birleştirilir. Bu, ya Pisagor bağıntısı kullanılarak bir trigonometrik yaklaştırım ile ya da CORDIC-algoritmasına göre hesaplanarak yapılabilir. Şimdi, örneğin diğer radarlarda doğrudan faz algılayıcısından sonra ve sayısal alıcılarda ise anteni takiben yapılabilen, verilerin sayısallaştırılma işlemi için mümkün olan bir zaman noktasıdır.

Hedef algılayıcısında işaretler değişik eşik değerleriyle karşılaştırılır. Burada radar aygıtının Yanlış Alarm Oranı ve algılama olasılığı belirlenir. Eğer yankı darbesi bir eşik değerini aşıyorsa bu darbe tüm büyüklüğü ile ileriye aktarılır. Bu darbeye „isabet“ (hit) denir. Bu darbede sadece işaretin genliği ve bazı olası ilave bilgiler de (örneğin, hangi süzgecin uygulandığı gibi) bulunur. Şu ana kadar radar aygıtındaki tüm işlemlerde hâlâ gerçek zaman kullanılmaktadır. Bu darbe hâlâ doğrudan bir koordinat verilerini ihtiva etmemektedir. Bunlar bir darbe periyoduyla ilgilidir. Tek başına bir hedefte (her bir aydınlatma zamanı ve isabet sayısını takiben) çok sayıda isabet ortaya çıkabilir. Hedefin menzili gecikme süresinde hâlâ gönderim darbesine göre kodlanır. Azimut açısı antenin güncel konumudur.