www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar İşaret İşlemcisi

Radar işaret işlenmesinde; istenen veriler, hedef işaretlerinin Doppler frekans tekniği ile işlenmesinden ve ilgili her bir video darbesinin karakteristik genliklerinden elde edilir ve gürültü ve sabit hedeflere ait parazit yankılardan ayırt edilir. Modern radar aygıtlarında radar işaretlerinin işlenmesine ara frekans yükseltecini takiben bir faz duyarlı demodülasyon ile başlanır. Bu modüllerdeki hedef bilgileri bant genişlikleri 250 kHz ila 5 MHz arasında değişen video darbelerinden meydana gelir. Bu, sayısallaştırma işlemindeki örnekleme hızının en az iki katı, yani 500 kHz ila 10 MHz arasında olması gerektiği anlamına gelir. Bu örnekleme hızlarını yine modern Analog/Sayısal Dönüştürücüler (Analog/Digital Converter, ADC) ile elde etmekteyiz.

Radar işaretlerinin işlenmesinde aşağıda ki elemanlar kullanılır:

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenme süreci

I&Q-Faz-
Algılayıcı
Hareketli
Hedef
Tanıma
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Duyarga
İzleyici
Çoklu
Duyarga
İzleyici
Σ
Δazimut
Δyükseklik
Azimut açı verileri
İkincil Radar çizitleri
Zaman
Ara Frekans
Eşikler
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
(meteoroloji gibi)
Ara
Frekans
Çift kutuplu
video
Tek kutuplu
video
Raporlar
Çizitler
İzler

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenme süreci

I&Q-Faz-
Algılayıcı
Hareketli
Hedef
Tanıma
Algılayıcı
Çizit
Çıkarıcı
Çizit
İşlemcisi
Çizit
Birleştirici
Duyarga
İzleyici
Çoklu
Duyarga
İzleyici
Σ
Δazimut
Δyükseklik
Azimut açı verileri
İkincil Radar çizitleri
Zaman
Ara Frekans
Eşikler
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
(meteoroloji gibi)
Ara
Frekans
Çift kutuplu
video
Tek kutuplu
video
Raporlar
Çizitler
İzler

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenme süreci

Sayısal alıcılarda bu tüm süreci yazılım ile gerçekleştirmek mümkündür.

Hedefin tanınması radar işaretlerinin işlenme zincirinin son halkasıdır. Burada değişik video izgelerinden (spectrum) belirli bir formatta temiz hedef bilgileri elde edilir. En önemli modüller şunlardır:

Resim 2: A1000 Çizit Çıkarıcı radar işaret işlenmesinde kullanılan tüm modülleri içerir. (© Aerotechnica Ltd.)

Resim 2: A1000 Çizit Çıkarıcı radar işaret işlenmesinde kullanılan tüm modülleri içerir. (© Aerotechnica Ltd.)

Takip eden işaret hattında aşağıdaki modüller de kullanılabilir:

Bir İlintilentirici (correlator) ile İzleyici (tracker) arasındaki fark; bir ilintilendiricide çizit verilerinin, yani hedefin koordinatlarının değişmemesidir. İlintilendirici, en çok, hedefin ekrandaki sembolünü değiştirir. İzleyici, en azından, gelen verileri mevcut verilere ekler, yani hedefin ekrandaki güncel konumunu değiştirir.) Verilerin karmaşık sayısallaştırılması sonrasında blok şemasındaki bir çok modül yalnızca yazılım modülleri olarakta var olabilirler! Ukrayna firması Aerotechnica'nın (resme bakınız) A1000 model Çizit Çıkarıcısı eski tip analog radarları yükseltmek (upgrading) için tasarlanmış bir aygıttır.