www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Розділ «Обробка радіолокаційних сигналів»

Попередній перегляд представництва в Інтернеті

Рисунок 1: Попередній перегляд представництва в Інтернеті

Рисунок 2. Осцилограма сигналу на виході фазового детектора

Рисунок 1. Осцилограма сигналу на виході фазового детектора

Розділ «Обробка радіолокаційних сигналів»

В епоху аналогових сигналів у радіолокації технологія обробки сигналів мала серйозні обмеження. Ці обмеження компенсувалися можливістю людини-оператора відокремлювати корисні сигнали від завадових на аналоговому індикаторі. З появою і розвитком сучасних засобів відображення радіолокаційної інформації, здатних, на відміну від аналогових, відображати синтезовану за результатами оброблення інформацію, стало можливим очищення сигналу від перешкод ще до подання даних оператору. Сучасне цифрове опрацювання радіолокаційних сигналів, що реалізує складні алгоритми і враховує досконалі моделі перешкод, значно покращує характеристики радіолокаторів.

Важливою функцією майже у всіх радіолокаторах є первинне оброблення радіолокаційних сигналів, що полягає у виділенні (виявленні) сигналу та вимірюванні його параметрів. У цьому розділі розглянуто питання оброблення радіолокаційних сигналів і виділення (виявлення) корисних сигналів, а також показано деякі приклади технічної реалізації цих процедур.

Логічні функції обробки радіолокаційних сигналів можуть бути виконані за допомогою різних апаратних реалізацій. У цьому розділі я хотів описати такі пристрої, за можливості, докладніше.

Цілі навчання

Метою вивчення матеріалу цього розділу є розуміння учнями основ теорії та практики систем обробки радіолокаційної інформації. Після його закінчення той, хто навчається, повинен: