www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar İşaretlerinin İşlenmesi/Radar Verilerinin İşlenmesi

İnternet temsil önizleme

Resim 1: Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerin osilogramı

Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerinin osilogramı: Evreuyumlu kanalın çıkışında sabit hedeflere ait genlikleri değişmeyen darbeler yer alıyor, hareketli hedeflerin genlikleri ise sürekli bir maksimum pozitif ile negatif arasında değişiyor.

Resim 1: Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerin osilogramı

Radarlarda en önemli işlevlerden birisi verilerin işlenmesidir. Radar Temellerinin bu bölümünde radar verilerinin işlenmesinde yer alan modüllerden ve ilgili bazı teknik uygulamalardan bahsedilecektir.

Neler öğreneceğiz

Aşağıda listelenen hedefler bu bölümde beklenen konular hakkında genel bilgileri vermektedir. Bu bölümde, radar işaret işleme ve radar veri işleme modülleri ve yöntemleri açıklanacak ve öğrenci:

Resim 2: Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerin osilogramı