www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Obróbka sygnału radiolokacyjnego

Rozdział: Przetwarzanie sygnałów radarowych

Podgląd reprezentacji internetowej

Rysunek 1: Podgląd reprezentacji internetowej

Rysunek 1: Oscylogram sygnału na wyjściu detektora fazy

Rysunek 1: Oscylogram sygnału na wyjściu detektora fazy

Rozdział: Przetwarzanie sygnałów radarowych

W dobie sygnałów analogowych w radarach technologia przetwarzania sygnałów miała poważne ograniczenia. Ograniczenia te zostały zrównoważone przez zdolność ludzkiego operatora do oddzielenia użytecznych sygnałów od szumu na wyświetlaczu analogowym. Wraz z pojawieniem się i rozwojem nowoczesnego sprzętu do wyświetlania obrazu radarowego, który w odróżnieniu od analogowego sprzętu do wyświetlania obrazu jest w stanie wyświetlić informacje zsyntetyzowane z wyników przetwarzania, możliwe stało się oczyszczenie sygnału z zakłóceń przed przedstawieniem danych operatorowi. Nowoczesne cyfrowe przetwarzanie sygnałów radarowych z zaawansowanymi algorytmami i wyrafinowanymi wzorcami zakłóceń znacznie poprawia wydajność radaru.

Ważną funkcją w prawie wszystkich radarach jest pierwotne przetwarzanie sygnałów radarowych, na które składa się ekstrakcja (detekcja) sygnału oraz pomiar parametrów sygnału. W rozdziale tym omówiono przetwarzanie sygnałów radarowych i ekstrakcję (detekcję) sygnałów użytecznych oraz przedstawiono kilka przykładów technicznej realizacji tych procedur.

Logiczne funkcje przetwarzania sygnałów radarowych mogą być realizowane za pomocą różnych implementacji sprzętowych. W tym rozdziale chciałem jak najbardziej szczegółowo opisać takie urządzenia.

Cele nauczania

Celem materiału zawartego w tym rozdziale jest zrozumienie przez uczącego się podstawowej teorii i praktyki systemów przetwarzania informacji radarowej. Po jego ukończeniu uczeń powinien: