www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk: Verwerking van radarsignalen

Voorbeeld van de internetweergave

Figuur 1: Voorbeeld van de internetweergave

Figuur 2: Uitvoer van de fasedetector op het scherm van een oscilloscoop.

Figuur 1: Uitvoer van de fasedetector op het scherm van een oscilloscoop.

Hoofdstuk: Verwerking van radarsignalen

Analoge verwerking van radargegevens heeft altijd te kampen gehad met aanzienlijke beperkingen. De ervaring van de radaroperator was zeer belangrijk om het echte signaal te herkennen door de verwarring en de achtergrondruis die op zijn scherm te zien waren. Met de ontwikkeling van synthetische displays, die gewoonlijk de positie van het vliegtuig en daarmee verband houdende gegevens in alfanumerieke of symbolische vorm bevatten, moesten de werkelijke echo's worden geëxtraheerd voordat zij op het scherm werden gepresenteerd. Deze verandering viel samen met de overgang naar digitale bemonstering van de gegevens, die dan met passende software kunnen worden verwerkt om valse echo's te verwijderen.

Daarom wordt in dit hoofdstuk een van de belangrijkste functies van radar beschreven, namelijk de extractie en verwerking van echo's. De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn de theorie van deze functie en enkele voorbeelden van technische toepassingen te tonen. Gegevensverwerking wordt soms geassocieerd met speciale elektronische circuits in de primaire radar en de weergave daarvan, maar wordt ook uitgevoerd door een gegevenscombinator in secundaire radars.

Doelstellingen

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn de lezer inzicht te geven in de theorie van de verwerking van ruwe radargegevens om echte echo's te extraheren en de technieken te tonen die daarvoor in de praktijk worden gebruikt. Aan het eind van dit hoofdstuk moet de leerling