www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Zpracování radarového signálu

Kapitola: Zpracování radarového signálu

Náhled internetového zobrazení

Obrázek 1: Náhled internetového zobrazení

Obrázek 2: Oscilogram signálu na výstupu fázového detektoru

Obrázek 1: Oscilogram signálu na výstupu fázového detektoru

Kapitola: Zpracování radarového signálu

V éře analogových signálů v radaru měla technologie zpracování signálu vážná omezení. Tato omezení byla kompenzována schopností lidské obsluhy oddělit užitečné signály od šumu na analogovém displeji. S příchodem a vývojem moderních radarových zobrazovacích zařízení, která jsou na rozdíl od analogových zobrazovacích zařízení schopna zobrazovat informace syntetizované z výsledků zpracování, bylo možné očistit signál od rušivých vlivů ještě před tím, než jsou údaje předloženy obsluze. Moderní digitální zpracování radarového signálu se sofistikovanými algoritmy a propracovanými vzory rušení výrazně zlepšuje výkon radaru.

Důležitou funkcí téměř všech radarů je primární zpracování radarových signálů, které spočívá v extrakci (detekci) signálu a měření jeho parametrů. Tato kapitola se zabývá zpracováním radarového signálu a extrakcí (detekcí) užitečných signálů a ukazuje některé příklady technické realizace těchto postupů.

Logické funkce zpracování radarového signálu lze provádět pomocí různých hardwarových implementací. V této kapitole jsem chtěl tato zařízení popsat co nejpodrobněji.

Cíle učení

Cílem materiálu v této kapitole je, aby žák pochopil základní teorii a praxi systémů zpracování radarové informace. Po jejím dokončení by měl žák: