www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alıcı Çıkışı

Bir demodülayon devresi sembolleri: Doğrultma ve süzme amacıyla kullanılan bir diyod ve buna paralel bağlı bir kondansatör. Osiloskopta sadece bir zarf eğrisi (envelope curve) görünür.

Resim 1: Basit bir demodülatör

Genlik kanalı

Alıcı çıkışındaki işaret değişik özelliklere sahip olabilir. En basit türünde, ara frekans bir diyotla doğrultulur ve alıcı çıkışında video işaret denilen bir işaret oluşur. Bu işaretin, alıcının 5 MHz i bulabilen bant genişliğine bağlı olması nedeniyle durum alçak frekanslarda çalışan radyo alıcıları gibi değildir, ancak demodülasyon prensibi Orta Dalga (Medium Wave) Bandındaki Genlik Modülasyonu (AM = Amplitude Modulation) ile aynıdır.

Alıcı çıkış işaretinin bu biçimi, radar alıcılarını en üst duyarlılığa getirilmesi bakımından faydalı olmaktadır. Bu yöntemin en önemli sakıncaları arasında Doppler frekans çözümlemesi yapılamayışı ve tüm parazitlerin radar işaretiyle binişebilmesi sayılabilir. Bu nedenle analog radar aygıtlarında sadece uzak menzil bölgesine ait, yerden yansıma parazitleri (clutter) gibi gürültü bileşenleri bulunmayan bu tür bir işaretin ekranda görüntülenmesi mümkündür.

Modern gözetim radarlarında bu tür alıcı çıkışları

için halen kullanılmaktadır.

Evreuyumlu kanal

Bir işaretin Doppler frekans bileşeninin tanınabilmesi için alınan işaretin faz ayrıştırıcı (phase discriminator) özelliğe sahip bir demodülatör devresinden geçirilmesi gerekir. Alıcının çıkışında, bu noktaya kadar yalnızca bir dinamik sıkıştırmaya (dynamic compression) maruz kalmış bir ara frekans oluşmalıdır.

Modern gözetim radarları sadece bu işaret hattını kullanırlar, çünkü bu işaret hattı bir Doppler frekans değerlendirmesiyle hedeflerin otomatik tanınması için değerli bilgiler sağlar.