www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Zgomotul într-un lanţ de amplificatoare

G1
F1
G2
F2
G3
F3
Gn-1
Fn-1
Gn
Fn

Ilustrație 1: Zgomotul într-un lanţ de amplificatoare

G1
F1
G2
F2
G3
F3
Gn-1
Fn-1
Gn
Fn

Ilustrație 1: Zgomotul într-un lanţ de amplificatoare

Reihe von Verstärkerstufen, je mit Verstärkungsfaktor V und Eigenrauschen F.
G1
F1
G2
F2
G3
F3
Gn-1
Fn-1
Gn
Fn

Ilustrație 1: Zgomotul într-un lanţ de amplificatoare

Factorul de zgomot total al unui circuit compus din 2 componente conectate în serie este dat de formula:

F = F1 + (F21)/G1

unde:

F factorul de zgomot total al circuitului,
F1 factorul de zgomot al primei componente
F2 factorul de zgomot al celei de-a doua componente, iar
G1 amplificarea în putere a primei componente.

În cazul unui circuit format din n etaje (componente) înseriate, factorul de zgomot total va fi:

F = F1 + (F2 – 1)/G1 + (F3 – 1)/G1·G2 + ... + (Fn – 1)/G1·G2·…·Gn-1

În cazul receptoarelor radar, amestecătoarele sunt componente cu factor de zgomot ridicat. Din această cauză înaintea acestora se dispune un AFFI cu factor de zgomot redus (LNA - Low Noise Amplifier). După cum se observă din formulă, factorul de zgomot al întregului receptor depinde într-o mare măsură de factorul de zgomot al primului circuit, adică al AFFI în cazul nostru. De asemenea, factorul de zgomot total depinde mult şi de amplificarea AFFI. Rezultă că AFFI joacă un rol important în menţinerea unui nivel scăzut al factorului de zgomot al întregului receptor.

Pentru a menţine factorul de zgomot al receptorului la un nivel cât mai coborât, este esenţială reducerea la minim a zgomotelor introduse de componentele dispuse înaintea LNA (linii de transmisie ce leagă antena de receptor). Din această cauză LNA este deseori dispus în antenă.