www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Супергетеродинний приймач з подвійним перетворенням частоти

При виборі значення проміжної частоти слід брати до уваги такі вимоги:

Оскільки наведені вимоги протирічать одна одній, вибір значення проміжної частоти завжди є компромісом.

На відміну від базової схеми супергетеродинного приймача з однократним перетворенням частоти, деякі приймачі для задоволення наведеним вище суперечним вимогам будуються за схемою із подвійним перетворенням частоти.

1-й
каскад
ППЧ-1
2-й
каскад
ППЧ-2

Рисунок 1. Структурна схема супергетеродинного приймача з подвійним перетворенням частоти

1-й каскад
ППЧ-1
2-й каскад
ППЧ-2

Рисунок 1. Структурна схема супергетеродинного приймача з подвійним перетворенням частоти

1-й
каскад
ППЧ-1
2-й
каскад
ППЧ-2

Рисунок 1. Структурна схема супергетеродинного приймача з подвійним перетворенням частоти (інтерактивний рисунок)

Метод приймання, який реалізує така схема, іноді ще називають подвійним гетеродинуванням. Приймачі з подвійним перетворенням частоти мають високу вибірковість та ефективно придушують перешкоду на дзеркальній частоті, що забезпечує чітке виділення корисного сигналу. Крім цього, приймачі з подвійним перетворенням частоти мають кращу вибірковість по сусідньому каналу, ніж приймачі з однократним перетворенням частоти.

Перший каскад перетворення (тюнер)

В першому каскаді перетворення виконується перенесення спектру прийнятого сигналу з несівної (високої) частоти на першу проміжну частоту, яка є також достатньо високою, наприклад, 500 МГц. До першого каскаду перетворення відносяться такі елементи як змішувач, місцевий гетеродин та необхідні фільтри.

Місцевий гетеродин першого каскаду може переналаштовуватися для того, щоби підтримувати постійну різницю між частотою прийнятого сигналу та частотою сигналу першого місцевого гетеродину. Тому перший каскад перетворення іноді ще називають тюнером. Таким чином, перша проміжна частота підтримується постійною.

Підсилювач першої проміжної частоти

Підсилювач першої проміжної частоти є відносно вузькосмуговим підсилювачем з високим коефіцієнтом підсилювання. Перша проміжна частота має порівняно високе значення, наприклад, 500 МГц. Тому досягнення заданих технічних характеристик потребує значних зусиль.

В цьому ж підсилювачі реалізують автоматичне регулювання підсилювання.

Другий каскад перетворення

В другому каскаді перетворення спектр прийнятого сигналу переноситься з першої проміжної частоти на другу. Особливістю другого каскаду є те, що він не переналаштовується, тобто місцевий гетеродин другого каскаду генерує коливання на постійній частоті.

Підсилювач другої проміжної частоти

Підсилювач другої проміжної частоти також є відносно вузькосмуговим підсилювачем з дуже високим коефіцієнтом підсилювання. Значення другої проміжної частоти, як правило, знаходиться в інтервалі від 60 до 75 МГц. Для таких частот апаратна реалізація потрібних параметрів підсилювача є порівняно нескладною. Підсилювач другої проміжної частоти визначає, в основному, коефіцієнт підсилювання, відношення „сигнал-шум“ та ефективну смугу пропускання всього приймача. Типова схема підсилювача ПЧ містить від трьох до десяти каскадів підсилення. В підсилювачі ПЧ може змінюватися як ширина смуги пропускання, так і коефіцієнт підсилювання.

Часто підсилювач другої проміжної частоти являє собою логарифмічний підсилювач. Завдяки цьому забезпечується потрібний динамічний діапазон приймача, тобто приймання без спотворень сигналів відлуння, амплітуди яких змінюються в широких межах (більше 30 дБ).

Demodulator

Як і в супергетеродинному приймачі з однократним перетворенням частоти, детектор слугує для перетворення радіоімпульсів проміжної частоти (в даному випадку – другої) у відеоімпульси.

Відеопідсилювач

У відеопідсилювачі здійснюється підсилювання відеоімпульсів, що надходять з детектора. Після підсилювання відеоімпульси подаються на пристрій індикації. Як правило, відеопідсилювач – це підсилювач з RC-зв’язком, що будується на транзисторах з високим коефіцієнтом підсилювання. При цьому відеопідсилювач повинен мати достатньо широку частотну характеристику.