www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çiftli Süperheterodin Alıcılar

Ara frekansın seçiminde

Bu yukarıdaki gereksinimlerin birbiriyle çelişmesi nedeniyle, ara frekansın seçiminde bazı isteklerden vazgeçmek gerekebilir.

Ya da, bu zorluklar ardışık iki adet yükseltecin bağlandığı, Çiftli Süperheterodin Alıcı kullanarak aşılabilir!

Tüner
1. Ara
Frekans-
yükselteci
2. Karıştırma
katı
2. Ara
Frekans-
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin alıcının blok şeması

Tüner
1. Ara
Frekans-
yükselteci
2. Karıştırma
katı
2. Ara
Frekans-
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin alıcının blok şeması

Tüner
1. Ara
Frekans-
yükselteci
2. Karıştırma katı
2. Ara
Frekans-
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin alıcının blok şeması (Etkileşimli resim)

Daha sonra, ilk ara frekans, eşlenik frekansları da alma riski olmaksızın, alıcının alım bant büyüklüğünü arttırmak için olabildiğince büyük, örneğin 500 MHz gibi bir değer olabilir ve 2. ara frekans ise kolay çalışılabilecek (örneğin, 70 MHz) bir değere ayarlanabilir.

Tüner (1. Frekans kaydırıcı)

Tüner, çok değişken giriş frekansını nispeten yüksek sabit bir ara frekansa dönüştüren bir frekans kaydırıcıdır. İlk yerel osilatör, alınan frekansla arasında daima bir sabit frekans aralığı bulunan bir frekans üretir, böylece her iki frekans arasındaki fark daima sabit kalır. Karıştırma katından sonra ara frekansın (burada 500 MHz) işlenmesine devam edilir.

1. Ara frekans-yükselteci

1. Ara frekans-yükselteci yüksek kazançlı, nispeten dar bantlı bir Seçici Ön Yükselteçtir. 1. ara frekans hâlâ, örneğin 500 MHz gibi, ekranlaması (shielding) ve ulaşılabilen kazanç katsayısı sıkıntılar yaratan oldukça yüksek bir değere sahiptir.

Örneğin, Duyarlılık -Zaman- Kontrol Eğrisi (Sensitivity Time Control, STC) gibi otomatik kazanç yöntemleri en son burada gerçekleşir.

2. Karıştırma katı (2. Frekans kaydırıcı)

Bu katta 1. ara frekansla, ikinci osilatörden sağlanan bir sabit frekansın aşağıya doğru karıştırılması ile 2.ara frekans elde edilir.

2. Ara frekans-yükselteci

2. ara frekans-yükselteci nispeten dar bantlı, yüksek kazançlı seçici bir ön yükselteçtir. 2. ara frekans, 60 ila 75 MHz arasında değişen bir standart değerdir. Frekansın bu değeri işlemleri kolaylaştırır.

Bu yükselteç yankı işaretlerini dengelemek için yüksek dinamiğe sahip (sıkça 30 MHz den fazla) bir logaritmik yapılı yükselteçtir.

Demodülatör

Demodülatör taşıyıcı frekanstan düşük frekanslı işaretleri ya da video bilgilerini ayırır. 2. ara frekansın geriye kalan bileşenleri bir alçak-geçiren-süzgeç tarafından bloke edilir.

Video yükselteci

Video işaretlerini yeniden işlenebilmesini sağlamak için istenen seviyeye yükseltir.