www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Receptoare radar

Ilustrație 1: Previzualizare a prezentării internet

receptor radar
circuit RAF
Block diagram of an automatic frequency control in a radar set.
receptor radar
circuit RAF

Ilustrație 1: Schema bloc a unui receptor radar, cu reglarea automată a frecvenţei

Receptoare radar

Funcţiile unui receptor constau în preluarea semnalelor ecou slabe captate de sistemul de antenă, amplificarea acestora, detecţia anvelopei impulsurilor, amplificarea impulsurilor şi aplicarea acestora la indicatoare. Receptoarele utilizate în sistemele radar permit recepţionarea unor semnale ecou foarte slabe şi amplificarea lor cu un factor de 20 sau 30 de milioane de ori. Deoarece la frecvenţe înalte amplificarea semnalelor este mai dificil de realizat, receptoarele superheterodină realizează conversia semnalelor din frecvenţă foarte înaltă într-o frecvenţă intermediară.

receptor radar
circuit RAF

Ilustrație 2: Schema bloc a unui receptor radar, cu reglarea automată a frecvenţei

Obiective didactice:

Obiectivele didactice oferă o scurtă prezentare a informaţiilor prezentate în acest capitol. Capitolul prezintă principiile constructive şi funcţionale ale receptoarelor radar. La sfârşitul acestui capitol, studentul va fi în măsură:

  • să enumere principalele cerinţe ce se impun receptoarelor radar;
  • să descrie principiul de funcţionare al receptorului superheterodină;
  • să enumere principalele componente ale unui receptor radar;
  • să explice funcţionarea unui receptor radar, cu ajutorul schemei bloc a acestuia.