www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Odbiorniki radiolokacyjne

Rozdział: Odbiornik radarowy

Podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika z automatycznym dostrajaniem częstotliwości w urządzeniu radarowym.

Rysunek 1: Schemat blokowy automatycznego dostrajania częstotliwości w zestawie radarowym.

Rozdział: Odbiornik radarowy

Odbiornik radarowy ma za zadanie przetworzyć bardzo słabe sygnały echa odbierane przez antenę, dostatecznie je wzmocnić i zdemodulować, zregenerować krawędzie impulsów i podać je na wyjściu jako sygnał wizyjny. Odbiorniki radarowe muszą być bardzo czułe i wzmacniać słabe sygnały echa około 20 do 30 milionów razy. Ponieważ radary pracują na bardzo wysokich częstotliwościach, odbiornik radarowy jest zawsze odbiornikiem superheterodynowym, który miesza wysokie częstotliwości do niższego poziomu częstotliwości pośredniej.

Rysunek 2: Schemat blokowy automatycznego dostrajania częstotliwości w zestawie radarowym.

Cele dydaktyczne:

Wymienione tutaj cele dydaktyczne mają na celu przedstawienie ogólnego zarysu tematów, których należy się spodziewać w tym rozdziale. Ten rozdział strony domowej „Podstawy radaru“ dostarcza wiedzy o odbiornikach w urządzeniach radarowych. Do końca tego rozdziału uczeń powinien:

  • poznaj wymagania stawiane odbiornikom radarowym;
  • opisać operacje w odbiorniku superheterodynowym;
  • wymienić zespoły odbiornika i
  • być w stanie opisać ich funkcje na podstawie schematu blokowego.