www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk: Radar ontvanger

Voorbeeld van de website

Afbeelding 1: Voorbeeld van de website

Figuur 1: Blokschema van automatische frequentie-afstemming in een radarset.

De afbeelding toont een blokschema van een ontvanger met automatische frequentie-afstemming in een radartoestel.

Figuur 1: Blokschema van automatische frequentie-afstemming in een radarset.

Hoofdstuk: Radar ontvanger

Een radarontvanger heeft tot taak de zeer zwakke echosignalen die door de antenne worden opgevangen, te verwerken, voldoende te versterken en te demoduleren, de pulsranden ervan te regenereren en ze als een videosignaal aan de uitgang te leveren. Radarontvangers moeten zeer gevoelig zijn en de zwakke echosignalen ongeveer 20 tot 30 miljoen maal versterken. Aangezien radars op zeer hoge frequenties werken, is de radarontvanger altijd een superheterodyne-ontvanger, die de hoge frequenties mengt tot een lager niveau van intermediaire frequenties.

Figuur 2: Blokschema van automatische frequentie-afstemming in een radarset.

Leerdoelen:

De hier vermelde leerdoelen zijn bedoeld om een overzicht te geven van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen. Dit hoofdstuk van de homepage "Radar Basisbegrippen" verschaft kennis over ontvangers in radarapparatuur. Aan het einde van dit hoofdstuk, moet de leerling:

  • ken de vereisten van een radarontvanger;
  • beschrijf de werking van een superheterodyne ontvanger;
  • een lijst van de samenstellingen van een ontvanger en
  • in staat zijn hun functie te beschrijven aan de hand van een blokschema.