www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава: Радарен приемник

Предварителен преглед на уебсайта>
	<p>Изображение 1: Предварителен преглед на уебсайта</p>
</div>

<div class=

Изображение 1: Блок-схема на автоматичното пренастройване на честотата в радарен комплект.

На картинката е показана блокова схема на приемник с автоматично пренастройване на честотата в радарно устройство.

Изображение 1: Блок-схема на автоматичното пренастройване на честотата в радарен комплект.

Глава: Радарен приемник

Задачата на радарния приемник е да обработва много слабите ехосигнали, уловени от антената, да ги усилва и демодулира достатъчно, да регенерира техните импулсни краища и да ги предоставя като видеосигнал на изхода. Радарните приемници трябва да са много чувствителни и да усилват слабите ехосигнали около 20 до 30 милиона пъти. Тъй като радарите работят на много високи честоти, радарният приемник винаги е суперхетеродинен приемник, който смесва високите честоти до по-ниско ниво на междинна честота.

Изображение 2: Блок-схема на автоматичното пренастройване на честотата в радарен комплект.

Цели на обучението:

Изброените тук цели на обучението имат за цел да осигурят общ поглед върху темите, които ще бъдат разгледани в тази глава. Тази глава от началната страница "Основи на радара" предоставя знания за приемниците в радарното оборудване. В края на тази глава обучаемият трябва да:

  • Познава на изискванията към радарния приемник;
  • Опише операциите в суперхетеродинния приемник;
  • изброява сглобките на приемник и
  • да мога да описва функциите им въз основа на блокова схема.