www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Radar Göndericileri Bölümü“ Başarı Testi

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlayabilmeniz gerekir.
(Lütfen bu sayfayı yazıcıda bastırınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz. Hatırlatma: Bazı soruların birden fazla doğru yanıtı olabilir!

 1. Bir darbe radar sistemindeki göndericinin görevlerini sıralayınız
   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Menzil aşımındaki sabit hedeflerden kaynaklanan parazitler bir sözde evreuyumlu radarda niçin bastırılamaz?

    Bunların genlikleri çok küçüktür.
    Bunlar sabit hedef bastırma için bir yanlış menzilde görüntülenirler.
    Evreuyumlu osilatör bu yankılar için yabancı bir faz açısında çalışmaktadır.
   

   

 3. Neden bir yarıiletken göndericinin her bir güç yükselteç modülü gücünün tümünü aynı fazda vermelidir?

    Gücün toplanmasında iyi bir verimlilik elde edebilmek için.
    Aksi halde anten çok bir geniş ışıma demeti meydana getirir.
   

   

 4. Hangi radarlar darbe-içi modülasyon ve darbe sıkıştırma yöntemini kullanabilirler?

    Doppler yöntemi kullanan sürekli dalga radarları
    Darbe radarları
    Evre uyumlu olmayan radarlar
    Sözde evreuyumlu radarlar
    Evreuyumlu radarlar
   

   

 5. Darbe-içi modülasyonlu bir gönderim darbesinin süresi 64 µs olup, alım yolunda 1 µs ye kadar sıkıştırılmıştır. Bu 150 m lik bir menzil hücresine karşılık gelmektedir. Salt bu gönderim darbe süresinin kullanılması durumunda radarın en küçük menzili ne olur?

    150 m
    9600 m
    9600 m den daha fazla