www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eşdeğer Işıma Gücü

Sizotrop
Santen

Resim 1: Hesaplanan EIRP büyüklüklerinin tanımının gösterimi.

Sizotrop
Santen

Resim 1: Hesaplanan EIRP büyüklüklerinin tanımının gösterimi.

Eşdeğer Işıma Gücü

Eşdeğer Işıma Gücü (veya Etkin Işıma Gücü), yönlü bir yüksek frekanslı gücü tanımlamak için kullanılan IEEE tarafından tanımlanan bir hesaplama miktarıdır. Eşdeğer Işıma Gücü (Equivalent Radiated Power), gönderici tarafından üretilen güç ile antenin bu gücü belirli bir yönde yoğunlaştırma yeteneğinin birleşimidir.

Bu, uzak bir alıcıda, pratik olarak gerçekleştirilen bir referans antenle aynı ışıma yoğunluğunu (metrekare başına watt cinsinden güç yoğunluğu) elde etmek için o antenin ana topuzu yönünde bulunan ve her tarafa eşit olarak yayılması gereken Watt cinsinden toplam güçtür.

Anten kazancı GA için referans olarak bir Yönbağımsız Küresel Işıyıcı (Isotropic Radiator) kullanılırsa, eşdeğer yön bağımsız olarak yayılan güç kısaltılmış haliyle EIRP olarak adlandırılır. Referans olarak bir dipol kullanıldığında, kısaltmadan „i“ harfi çıkarılır ve ERP olur ERP (EIRP = 1,64·ERP).
PS göndericisindeki gönderim gücü ölçülürken, antene giden besleme hattındaki L kayıpları da dikkate alınmalıdır.

EIRP = PS + GA - L PS : [dBm] veya [dBW] cinsinden gönderim gücü
GA : [dBi] cinsinden anten kazancı
L : [dB] cinsinden kayıplar
(1)

Eşdeğer yayılan güç, elektronik ve telekomünikasyonda, alıcı alanında yararlı bir işaret veya parazit olarak algılanan bir göndericinin görünen gücünü (apparent power) ölçmek için kullanılır. En sık olarakta, düzenleyici makamlar tarafından bir frekans kullanım planında karşılıklı paraziti en aza indirmek amacıyla bir frekans aralığında kullanılmasına izin verilen en büyük gönderim gücünü belirtmek için kullanılır.