www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Equivalent isotroop uitgestraald vermogen

Sisotrope
Santenne

Figuur 1: Illustratie van de definitie van de berekende grootheid EIUV.

Sisotrope
Santenne

Figuur 1: Illustratie van de definitie van de berekende grootheid EIUV.

Equivalent isotroop uitgestraald vermogen

Equivalent uitgestraald vermogen (of effectief uitgestraald vermogen, of equivalent stralingsvermogen) is een door de IEEE gedefinieerde grootheid die wordt gebruikt om gericht hoogfrequent vermogen te beschrijven. Het equivalente uitgestraalde vermogen is de combinatie van het door de zender opgewekte vermogen en het vermogen van de antenne om dat vermogen in een bepaalde richting te concentreren.

Het is het totale vermogen in watt dat door een uniform omnidirectionele referentieantenne zou moeten worden uitgestraald om dezelfde stralingsintensiteit S (vermogensdichtheid in watt per vierkante meter) te bereiken als de eigenlijke, praktische antenne bij een ontvanger op afstand die zich in de richting van de hoofdlob van die antenne bevindt. Het is gelijk aan het ingangsvermogen van de antenne, vermenigvuldigd met de versterking van de antenne. Een equivalent uitgestraald vermogen is niet rechtstreeks meetbaar. Hij moet worden berekend uit de meetbare grootte van het in de zender opgewekte vermogen met behulp van bekende (of afzonderlijk gemeten) grootheden.

Indien een isotrope antenne als referentie wordt gebruikt voor de antenneversterking GA, wordt het equivalente isotrope uitgestraalde vermogen afgekort en aangeduid als Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIUV). Indien een dipool als referentie wordt gebruikt, wordt de letter „i“ in de afkorting weggelaten en wordt het EUV (EIUV = 1,64·EUV). Bij het meten van het zendvermogen aan de zender PS moet ook rekening worden gehouden met de verliezen L in de toevoerleiding naar de antenne.

EIUV = PS + GA - L mit PS = zendvermogen in [dBm] of [dBW].
GA = antenneversterking in [dBi].
L = verliezen in [dB]
(1)

Equivalent uitgestraald vermogen wordt in de elektronica en telecommunicatie gebruikt om het schijnbare vermogen van een zender te kwantificeren dat in het ontvangstgebied wordt waargenomen als een nuttig signaal of als interferentie. Het wordt meestal gebruikt om in een frequentiegebruiksplan door regelgevende instanties een maximaal toelaatbaar zendvermogen aan te geven dat in een frequentiegebied mag worden gebruikt om wederzijdse interferentie tot een minimum te beperken.