www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Neredeyse Kusursuz Kodlar

Neredeyse Kusursuz Kodlar (Near-Perfect Codes)), Barker kodlarının koşullarını tam olarak karşılamayan, fakat oldukça yakın olan kodlardır. Yani, bir yan topuzun en büyük gerilmesinin, hatta sadece 1 yerine 2 ya da 3 olmasıdır. Çizelge, otomatik ilintilendirme işlevinin bir bilgisayar benzetişimi ile ortaya çıkmıştır. Barker kodlarının üç kod uzunluğu, sonuçların makul olup olmadığını kontrol etmek için verilmiştir. Çizelge, n = 13 uzunluğundaki Barker kodundan daha iyi bir sonuç veren bir kodun beklenemeyeceğini göstermektedir.

n kodunun
uzunluğu
Yan topuz
seviyesi
ISL (dB) PSL (dB) Kod dizilimi
71−9,12−16,90− + − − + + +
82−6,02−12,04+ − − + − + + +
92−5,25−13,06− + + − + − + + +
102−5,85−13,97− + − + − + + − − −
111−10,93−20,82− + − − + − − − + + +
122−8,57−15,56+ − − + + − + − + + + +
131−11,49−22,27+ − + − + + − − + + + + +
142−7,12−16,90− + − + − − + − − − − − + +
152−6,89−17,50− − + + − − − − − + − + − + +
162−6,60−18,06− + + − + − − − − + + + − + + +
172−6,55−18,58− − + + + − + + + − + − − + − + +
182−8,12−19,08− + + − − + − − − − + + + + − + − +
192−6,88−19,55+ − + + − + + + − + + + − − − + + + +
202−7,21−20,00− + − + − − − + + − − − − − − + + − + +
212−8,12−20,41+ − + + − + − + + + − + + + − − − − − + +
223−7,93−17,30− − + + + − − + + − + + − + − + − + + + + +
233−7,50−17,69− + + + − − − + + + + + + − + − + − − + − − +
243−9,03−18,06− + + − − + − − + − + − + + + + + + + − − − + +
252−8,51−21,93+ − − + − − + − + − + − − − − − − + + + − − + + +
263−8,76−18,75+ − − − + + + − − − − − − − + − + − + + − + + − − +
273−9.93−19,08− + − − + − + + − + + + − + + + − + + + − − − − + + +
282−8,94−19,40+ − − − + + + + − − − + − − − + − − − + − − + − + − + −
293−8,31−19,70+ − + + − − + − − + − + − + − − − − − − − + + + − − + + +
303−8,82−20,00+ − − − + + − − − + − + − + − − + − − + − − − − − − + + + +
313−8,56−20,28− + − + − + − − + − − + − − + + − − − + + − − − − − − + + + +
323−8,52−20,56− − − + + + − + + − − − + + − + − − + + + − + + + + + + − − + +
333−9,30−20,82− + + − − + + − − + − + − + − + − − + − + + − − − − + + + + + + +
343−9,49−21,08+ + − − + + − − + + + + + + + + + − − − − + + − + − − + − + − + − +

Çizelge 1: Neredeyse kusursuz kodlar

Tepe Yan Topuz Seviyesi

Tepe Yan Topuz Oranı (Peak sidelobe level, PSL) en büyük yan topuzda bulunan enerjinin bir ölçütüdür.[1] Bilgi içeriği, bir eşik değerinin daha fazla hedef kayıplarına yol açmadan bastırması koşuluyla, bu en büyük yan topuzun daha ne kadar büyüyüp büyüyemeyeceğini gösterir. Bu büyüklük en büyük yan topuzdaki enerjinin ana darbedeki enerjiye oranıdır. Bu değer osiloskopta ölçülen gerilimle de elde edilebilir:

Formel (2)

(1)

  • x0 ana topuzun gerilim seviyesi;
  • xi = i yan topuzunun gerilim seviyesi;

Tümleşik Yan Topuz Seviyesi (ISL)

Tümleşik Yan Topuzlar Oranı (Integrated sidelobe level, ISL) yan topuzlarda dağılmış enerjinin bir ölçümüdür.[1] Bu büyüklük yan topuzlarda dağılmış enerjinin ana darbedeki enerjiye oranıdır.

Formel (2)

(2)

Alınan yankı enerjisi doğal olarak oldukça küçüktür. Eğer yan topuzlardaki bu enerjinin bir büyük bölümünün halâ bastırılması gerekiyorsa, o zaman bunların ana darbedeki bölümü de eksilir: Bu ise çok fazla sayıda yan topuzun zayıflamasına yol açar.

Kaynak:

  1. Hamish Meikle: “Modern Radar Systems“, Artech House on Demand, 2008, ISBN 978-1-59693-242-5 S.421 (çevrimiçi ön izleme)