www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eşdeğer Gönderim Gücü

Eşdeğer Gönderim Gücü (Equivalent Transmitter Power, ETP), yarıiletken göndericilerin ilk ortaya çıktığı günlerde bir hayali (fictitious) gönderim gücü ifadesi idi. Bu kavram bir darbe-sıkıştırmasını takiben, darbe süresiyle birlikte bir kısa süreli darbede bulunması gereken, böylece bu kısa darbenin, gerçek, fakat darbe-içi modüle edilmiş daha uzun gönderim darbesi gibi aynı enerji içeriğine sahip olacağı bir gönderim gücünü belirtir. Bu kavram bir darbedeki Boşluk/doluluk Oranı ile benzeştirilerek açıklanabilir. Aynı enerji içeriği; çok kısa süreli, fakat yüksek tepe gücüne sahip bir darbeyle sağlanabileceği gibi, süresi daha uzun, fakat daha düşük tepe güçlü bir darbeyle de sağlanabilir. Radarın menzili için önemli olan gönderilen darbenin gücü değil, enerji içeriğidir.

Bu ifade, yarıiletken göndericilerin vakum tüpler kadar çok yüksek gerilimlere dayanamaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu radar aygıtlarının bir karşılaştırılabilir menzile ulaşması için Hız Modülasyon Tüpleri kullanan radar aygıtlarında kullanılan gönderim darbelerinden çok daha uzun gönderim darbelerini kullanması gerekliydi. Yarıiletken göndericiler sahip oldukları oldukça düşük darbe güçleri nedeniyle ilk çıktığında kendine bir pazar bulamadı, çünkü genellikle olabildiğince bir yüksek gönderim gücü uzun menzillere ulaşmanın bir garantisi gibi görülüyordu. Bu nedenle Darbe Gücü yanında genellikle bir Eşdeğer Gönderim Gücü ifadesi de yer aldı.

Pratikte Eşdeğer Gönderim Gücü, Yarıiletken Göndericinin Darbe Gücünün Darbe Sıkıştırma Katsayısı ile çarpımı ile hesaplanır. Tersi durumda, Eşdeğer Gönderim Gücü ve Gerçek Darbe Gücünden dâhili Darbe Sıkıştırma Katsayısı tayin edilebilir.