www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Biçimi Atak Radar

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir darbe-içi modülasyonda frekans değişiminin zamana göre işlevi; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun olası frekans sapması verilmiştir.

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir darbe-içi modülasyonda frekans değişiminin zamana göre işlevi; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun olası frekans sapması verilmiştir.

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir darbe-içi modülasyonda frekans değişiminin zamana göre işlevi; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun olası frekans sapması verilmiştir.

Dalga Biçimi Atak Radar nedir?

Dalga Biçimi Atak Radar

Darbe-içi modülasyonlu radarlarda bir serbestçe programlanabilir Dalga Biçimleme Üreteci kullanmak mümkündür. Bununla, radarın gönderim işaretini ilgili operasyon koşullarına tekrar tekrar dinamik olarak uyarlamak mümkün olabilmektedir. Bu tür bir değişime uygun gönderim işareti „uyarlanabilir gönderim işareti“ (adaptive transmit signal) ve gönderim- ve alım yolunda işaret biçiminin bu serbestçe programlama özelliği ise „Dalga Biçimi Atak Radar Veri İşlenmesi” (Waveform Agile Radar Processing, WARP) olarak adlandırılmaktadır.

Gönderim işaretinin bu dinamik değişme özelliği sayesinde aktif radar sistemlerinin başarımında aşağıdaki iyileşmeler mümkün olabilmiştir:

Bir radar aygıtı bir hedefe ait istenen yankı işaretini yerden sabit yansımalar, meteorolojik nedenlerle oluşan gürültüler, hem de aktif gürültü gibi her türlü parazit işaretlerinin bulunduğu ortamda tanıyabilmelidir. Bu bozucu etkilerin her biri için gönderim işareti alıcıdaki bir en uygun süzgeç bu hedefi bir herhangi standart işaret biçiminden daha yüksek bir olasılıkla tespit edecek şekilde ayarlanabilir.

Resim.1 de frekans modülasyonunun „downchirp” denilen, bir aşağı-doğru modülasyonlu gönderim darbesinin zamana bağlı işlevi görülmektedir. Yukarı-doğru (upchirp) sürülen modülasyon için bu resmin yalnızca aynalanması gerekir. Darbe sıkıştırması bölümünde simetrik-olmayan frekans modülasyonu olarak tanıtılan Doğrusal Frekans Modülasyon (LFM) mavi renkle gösterilmiştir. Kırmızı eğrinin (FM gücü) aşırı yükselişi değişik biçimler alabilir. Bu biçimlerin darbe sıkıştırmanın etkin bir şekilde yapılabilmesi için matematiksel olarak mutlaka doğru tanımlanması gerekir. Üstel (EFM) ve hiperbolik (HFM) frekans modülasyonları için bu matematiksel ilişki zaten adlandırılmıştır.

Bir hedefi çok aşırı parazit ortamında algılayabilmek için daha fazla sayıda gönderim işareti biçimi kullanılabilir. Darbe sıkıştırmasında daha sonra bir („en büyüğü…“) seçme mantığı ile en iyi işaret/gürültü oranına sahip işaret biçimi seçilir.

Kaynakça:
Sandeep P. Sira, Antonia Papandreou-Suppappola, and Darryl Morrell:
Dynamic Configuration of Time-Varying Waveforms for Agile Sensing and Tracking in Clutter
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, VOL. 55, NO. 7, JULY 2007 page 3207