www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Twystron

Изображение 1: Принципна структура на туистрон.
① Електронна пушка; ② Електромагнит; ③ Клистронов компонент; ④ Забавяща линия на лампа с бягаща вълна; ⑤ Колектор

Изображение 1: Принципна структура на туистрон.
① Електронна пушка; ② Електромагнит; ③ Клистронов компонент; ④ Забавяща линия на лампа с бягаща вълна; ⑤ Колектор

Изображение 1: Принципна структура на туистрон.
① Електронна пушка; ② Електромагнит; ③ Клистронов компонент; ④ Забавяща линия на лампа с бягаща вълна; ⑤ Колектор. (интерактивно изображение)

Електронна пушка Magneten Magneten Magneten Klystron part Klystron part TWT part TWT part Колектор Колектор

Туистрон

Туистронът е дрейфова тръба за широколентово усилване на големи импулси. Той представлява комбинация от клистрон като входно стъпало и лампа с бягаща вълна за усилване и отделяне на високата честота. Името произлиза от TWT и Klystron и е регистрирана търговска марка на компанията Varian Associates Inc. Предимствата на тази тръба са веднъж относително плоската крива на изменение на коефициента на усилване в широк диапазон на честотната характеристика. Туистроните имат най-широката честотна лента от всички мощни лампи. Досега те са произведени за S- и C-обхвата и генерират мощности на импулси в диапазона от 10 до 38 MW при усилване от 25 до 50 дБ и ефективност от 35 до 40%.

В туистрона електроните се излъчват от електронна пушка и първоначално преминават през резонаторите на клистрона. Тук се получава модулация на скоростта, която води до образуване на електронни снопове. Този процес е същият като при работата на клистрона. След това тези електронни снопове достигат до линията на закъснението, която е изградена като лампа с бягаща вълна. Там те показват непрекъсната вълна, както в лампата с бягаща вълна. С помощта на тази линия на закъснение от свързани резонатори се компенсират загубите в края на честотната характеристика на клистрона. Това дава на туистрона честотна характеристика с ширина на честотната лента от 7 до 15% от номиналната честота.

Туистроните са развити през 60-те години на миналия век в САЩ от Алберт Д. Ла Ру и Родни Р. Руберт от Varian Associates Inc. Те се използват главно като изходни стъпала на предаватели в различни импулсни радари с голям обсег на действие, например в по-късните модификации на AN/TPS-43 и в първите версии на AN/TPS-70. Производството им обаче е много сложно и скъпо. По-късно клистроните са заменени с разширения клистрон на взаимодействието (EIK).