www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Твердотільний передавач

МНПТ
підсилювач
потужності
МНПТ
підсилювач
потужності
Блок
підсилювачів 1
Блок підсилювачів 2
подільник потужності
суматор

Рисунок 1. Схема твердотільного передавача

МНПТ
підсилювач
потужності
МНПТ
підсилювач
потужності
Блок
підсилювачів 1
Блок підсилювачів 2
подільник потужності
суматор

Рисунок 1. Схема твердотільного передавача

МНПТ
підсилювач
потужності
МНПТ
підсилювач
потужності
Блок
підсилювачів 1
Блок підсилювачів 2
подільник потужності
суматор

Рисунок 1. Схема твердотільного передавача

Твердотільний передавач

Передавач первинного каналу радіолокатора ASR-E працює в S-діапазоні та є твердотільним. Він складається з чотирьох блоків підсилювачів, кожен з яких містить вісім модулів підсилювачів потужності. Всі модулі підсилювачів потужності є ідентичними. Інформація щодо стану передавача від вбудованої системи контролю відображається на передній панелі передавача, а також на робочому місці оператора. Модулі підсилювачів можуть замінятися під час роботи передавача («гаряча» заміна) без від’єднання кабелів. Всі транзистори високої потужності мають захист від критичних пошкоджень. Особливістю такого передавача є те, що вихід з ладу одного або навіть декількох підсилювальних модулів не призводить до виходу з ладу радіолокатора в цілому, хоча й спричиняє деяке зниження потужності випромінювання. Несправність одного підсилювального модуля зазвичай не призводить до зменшення максимальної дальності дії радіолокатора більше, ніж на кілька процентів! Резервуються також модуль управління та модулі живлення.

Модулі передавача

Передавачі в твердотільному виконанні використовуються й в інших радіолокаторах. Паралельна робота кількох підсилювальних модулів, побудованих на метал-напівпровідникових польових транзисторах (МНПТ, англ. metal–semiconductor field-effect transistor, MESFET), забезпечується простими подільниками потужності та суматорами.

Вихідна потужність такого передавача формується багатьма малопотужними підсилювачами (підсилювальними модулями). На них синфазно подаються сигнали з виходів подільників потужності. Вихідні потужності кожного підсилювального модуля додаються у суматорі, в результаті чого формується повна потужність передавача. Для досягнення потрібної дальності дії радіолокатора за умови порівняно невеликої імпульсної потужності передавача часто використовуються зондувальні сигнали із внутришньоімпульсною модуляцією.

Картинная галерея твердотельных усилителей

Рисунок 2. Твердотільний підсилювач радіолокатора ASR-E (виробник – HENSOLDT)

Рисунок 3. Вигляд спереду підсилювального модуля передавача радіолокатора ASR-E (виробник – HENSOLDT)

Back side view of this power module rack

Рисунок 4. Вигляд ззаду того ж підсилювального модуля


Powermodul in MMIC Technologie

Рисунок 5. GaAs-MESFET модуль потужності, виконаний по технології MMIC, який є основою для твердотільних радіолокаційних передавачів

Рисунок 6. Модуль підсилювача передавача радіолокатора спостереження та супроводження у космічному просторі GESTRA