www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radiolokační vysílače

Vysílač s polovodičovým modulem

Výkonový
zesilovač
MESFET
Výkonový
zesilovač
MESFET
Cluster 1
Cluster 2
Dělič výkonu
Výkonový sčítač

Obrázek 1: Schéma zapojení vysílací skříně s moduly výkonových zesilovačů v polovodičové technologii

Výkonový
zesilovač
MESFET
Výkonový
zesilovač
MESFET
Cluster 1
Cluster 2
Dělič výkonu
Výkonový sčítač

Obrázek 1: Schéma zapojení vysílací skříně s moduly výkonových zesilovačů v polovodičové technologii

Výkonový
zesilovač
MESFET
Výkonový
zesilovač
MESFET
Cluster 1
Cluster 2
Dělič výkonu
Výkonový sčítač

Obrázek 1: Schéma zapojení vysílací skříně s moduly výkonových zesilovačů v polovodičové technologii

Vysílač s polovodičovým modulem

Primární radarový vysílač ASR-E pracuje v pásmu E na polovodičové bázi. Vysílač obsahuje čtyři skupiny po osmi modulech výkonových zesilovačů. Všechny polovodičové moduly výkonových zesilovačů jsou konstrukčně shodné. Informace o BITE a provozních stavech se zobrazují na čelním panelu vysílačů a na pracovních stanicích řídicích jednotek. Jednotlivé moduly lze měnit za provozu (bez vypínání provozních napětí!), aniž by bylo nutné odpojovat kabely.

Všechny výkonové tranzistory jsou chráněny proti zničení jako následnému poškození. Provozní pohotovost a dostupnost vysílačů je téměř stoprocentní, protože porucha jednotlivých modulů výkonových zesilovačů sice snižuje vysílací výkon, ale lze ji dočasně tolerovat a nezpůsobí okamžitý úplný výpadek vysílače, a tím i radarové stanice. Redundantní jsou také řídicí stupně a napájecí zdroj.

Moduly zesilovačů

Polovodičové vysílače modulární konstrukce se však dnes používají i v jiných radarových jednotkách. Při pevných fázových referencích (žádná fázová anténa!) pracuje několik výkonových zesilovačů MESFET paralelně pouze s použitím jednoduchých děličů výkonu.

Velký výkon je generován velkým počtem menších zesilovačů (nebo modulů), jejichž výstupní výkon je pak fázově sečten s celkovým vysílaným výkonem.

Galerie obrázků vysílačů s polovodičovými moduly
Polovodičový zesilovač ASR-E, 
© 2005 EADS 
(klikni pro zvětšení: 600·627px = 87 kByte)

Obrázek 2: Polovodičový zesilovač ASR-E (výrobce: HENSOLDT)

Obrázek 3: Pohled zepředu na stojan výkonového modulu,
ASR–E (výrobce: HENSOLDT)

Obrázek 4: Pohled na zadní panel s kabeláží stojanu s výkonovými moduly

Výkonový modul v technologii MMIC

Obrázek 5: Výkonový modul GaAs-MeSFET v technologii MMIC Technologie, jádro výkonového modulu pro radarovou jednotku

Obrázek 6: Modul vysílacího zesilovače kosmického radaru GESTRA