www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Полупроводников усилвател

МОП
усилвател
МОП
усилвател
Усилвателен
шкаф 1
Усилвателен шкаф 2
делител на мощност
суматор

Изображение 1: Схематична схема на полупроводников предавател

МОП
усилвател
МОП
усилвател
Усилвателен
шкаф 1
Усилвателен шкаф 2
делител на мощност
суматор

Изображение 1: Схематична схема на полупроводников предавател

МОП
усилвател
МОП
усилвател
Усилвателен
шкаф 1
Усилвателен шкаф 2
делител на мощност
суматор

Изображение 1: Схематична схема на полупроводников предавател

Полупроводников усилвател

Предавателят на радара ASR-E работи в S-обхвата и е полупроводников предавател. Състои се от четири усилвателни блока, всеки от които съдържа осем модула за усилване на мощността. Всички модули на усилвателя на мощност са идентични. Информацията за състоянието на предавателя от интегрираната система за наблюдение (BITE) се показва на предния панел на предавателя, както и на работното място на оператора. Усилвателните модули могат да се сменят, докато предавателят работи (т.нар. «гореща промяна на блока», на англ. език: hot replacement), и без да се изключват кабели.

Всички мощни транзистори са защитени от критични повреди. Особеността на такъв предавател е, че повредата на един или дори на няколко усилвателни модула не води до повреда на радара като цяло, въпреки че води до известно намаляване на излъчваната мощност. Повредата на един усилвателен модул обикновено не намалява максималния обхват на радара с повече от 1 … 2 процента! Модулът за управление и захранващите модули също се държат в резерв.

Предавателни модули

Полупроводникови предаватели се използват и в други радари. Няколко усилвателни модула, базирани на метал-полупроводникови полеви транзистори (MESFET), работят паралелно благодарение на прости делители на мощност и суматори.

Изходната мощност на такъв предавател се генерира от множество усилватели с ниска мощност (усилвателни модули). Те се захранват фазово от изходите на делителите на мощност. Изходната мощност на всеки усилвателен модул се сумира, за да се формира общата мощност на предавателя. За да се постигне необходимият радарен обхват при сравнително ниска импулсна мощност на предавателя, често се използват сондиращи сигнали с вътрешноимпулсна модулация.

Картинна галерия на полупроводникови усилватели

Изображение 2: Полупроводников усилвател
на ASR-E (производител: HENSOLDT)

Изображение 3: Радарен полупроводников усилвател на
ASR–E (производител HENSOLDT)

Back side view of this power module rack

Изображение 4: Изглед от задната страна на този модул на усилвателя на мощност

Powermodul in MMIC Technologie

Изображение 5: GaAs-МОП мощностен транзистор в MMIC технология, основа за полупроводникови радарни предаватели

Изображение 6: Модул на усилвателя на предавателя на космическия радар GESTRA