www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Радіолокатори з істинною когерентністю

Антенний
перемикач
Малошумний
попередній
підсилювач
Перший
підсилювач
ПЧ
Підсилювач
потужності
Другий
підсилювач
ПЧ
Процесор
обробки
сигналів
Перетворювач
із підвищенням
частоти
Синтезатор
частот
Перетворювач
із підвищенням
частоти
Синхронний
детектор
Аналогово-
цифровий
перетворювач
Квадратурний
перетворювач
Формувач
зондувального
сигналу
Задавальний
генератор
Синхронізація
та
управління

Рисунок 1. Структурна схема радіолокатору з істинною когерентністю

Антенний
перемикач
Малошумний
попередній
підсилювач
Перший
підсилювач
ПЧ
Підсилювач
потужності
Другий
підсилювач
ПЧ
Процесор
обробки
сигналів
Перетворювач
із підвищенням
частоти
Синтезатор
частот
Перетворювач
із підвищенням
частоти
Синхронний
детектор
Аналогово-
цифровий
перетворювач
Квадратурний
перетворювач
Формувач
зондувального
сигналу
Задавальний
генератор
Синхронізація
та
управління

Рисунок 1. Структурна схема радіолокатору з істинною когерентністю

ant dup lna zf1 scr amp mx1 mx2 zf2 rdp uc1 fsy uc2 syd adc mx3 wfg mcl cnt acp acp tp1 tp2 tp3 tp4 tp5 tp6 l75 l75 cnt fxf fxf fxf fxf fxf fxf fxf
Малошумний
попередній
підсилювач
Другий
підсилювач
ПЧ
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

Рисунок 1. Структурна схема радіолокатору з істинною когерентністю (інтерактивний рисунок)

Радіолокатори
з істинною
когерентністю

В радіолокаторі з істинною когерентністю всі необхідні імпульси синхронізації та частоти сигналів виробляються з високостабільних коливань задавального генератора. Всі похідні частоти мають прив’язку фази до коливань цього задавального генератора.

На Рисунку 1 показана структурна схема радіолокаційного пристрою з істинною когерентністю. Основний принцип полягає в тому, що всі сигнали, критичні до часу та фази, виробляються високостабільним малопотужним генератором і, таким чином, утворюють когерентну систему. Вихідний каскад передавача зазвичай складається з клістрону або лампи біжучої хвилі, або збирається з напівпровідникових підсилювальних модулів. Радіолокатор з істинною когерентністю вільний від недоліків псевдокогерентного радіолокатора, що розглядається в попередньому розділе.

На схемі компоненти, які відносяться до певної складової частини (системи) радіолокатора, виділені фоном певного кольору. Наприклад, компоненти передавача показані на синьому фоні, приймача – на зеленому, генератора сигналів – на фіолетовому і блоку обробки сигналу – темно-зеленого (оливкового). Однак приналежність окремих елементів до систем радіолокатора у різних виробників може відрізнятися.

Таким чином, поняття „когерентність“ має в радіолокаційних пристроях смисл, що суттєво відрізняється від смислу, який вкладається в це поняття в оптиці. В оптиці говорять про інтервал когерентності, тільки в межах якого можлива інтерференція світових коливань. У випадку радіолокаційних пристроїв з істинною когерентністю такий інтервал когерентності є практично нескінченим: тут задавальний генератор можливо порівняти з диполем, який неперервно коливається. Частина цього неперервного коливання “вирізається” та використовується в якості зондувального імпульсу. В такому передавачі неможливі небажані стрибки фази або змінення полярності. Наприклад, в супутниковому радіолокаторі всі відбиті сигнали (з постійної відстані) когерентні як один з одним, так і з частотою випромінювання, незалежно від періоду повторення і навіть незалежно від того, з якої орбіти вони походять. Інтервал когерентності насправді є практично нескінченим та закінчується лише тоді, коли радіолокатор вимикається.

Опис вузлів на блок-схемі