www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Тиратрон

Анод
Сітка
Катод
Точка означає,
що лампа є
газорозрядною
Спіраль
розжарювання
катоду

Рисунок 1. Умовне позначення тиратрону на схемах

Анод
Сітка
Катод
Точка означає,
що лампа є
газорозрядною
Спіраль
розжарювання
катоду

Рисунок 1. Умовне позначення тиратрону на схемах

Тиратрон

Рисунок 2: Тиратрон
TGi-700_25

Рисунок 2: Тиратрон
TGi-700_25

Тиратрон – це газорозрядна (газонаповнена) лампа, схожа за конструкцією з підсилювальною лампою (тріодом). У якості газового наповнювача використовуються пари ртуті, ксенон, неон та, у особливих випадках, коли потрібен дуже короткий час перемикання, наприклад, в радіолокації, водень. Тиратрон складається з катоду (що підігрівається), однієї або кількох сіток та аноду. Однак, на відміну від підсилювальної лампи, тиратрон може перебувати лише у одному з двох станів: «заблокований» («закритий») і «запалений» («відкритий»). Тому він використовується в якості електронного перемикача.

Рисунок 3: Тиратрони з керамічним корпусом

Рисунок 3: Тиратрони з керамічним корпусом

У вихідному стані ця лампа заблокована. Електричний потенціал сітки має від’ємне зміщення по відношенню до катоду. До аноду прикладена позитивна напруга, яка може складати кілька тисяч вольт. В закритому стані тиратрон має дуже великий внутрішній опір (кілька мегаом) і анодний струм не тече.

У вихідному стані ця лампа заблокована. Електричний потенціал сітки має від’ємне зміщення по відношенню до катоду. До аноду прикладена позитивна напруга, яка може складати кілька тисяч вольт. В закритому стані тиратрон має дуже великий внутрішній опір (кілька мегаом) і анодний струм не тече.

Після запалення лампи вона більше не керується сіткою. Вона оточується іонами запаленого газу і більше не виконує жодних функцій. Тепер тиратрон поводить себе як газонаповнена випрямна лампа. Анодний струм тече до тих пір, поки напруга між анодом та катодом не відрізняється від певного значення. Єдиний спосіб погасити тиратрон – знизити анодну напругу нижче напруги запалення. В модуляторі радіолокаційного передавача це час, коли накопичувач енергії (формуюча лінія) розряджається. Нове запалення може відбутися тільки після відновлення тиратрону (кілька мікросекунд).

Через дуже високу анодну напругу анод зазвичай розташовується у верхній частині скляної колби, що надає лампі старомодного вигляду. Завдяки іонізованому газу під час підпалювання тиратрон світиться як лампа розжарювання. При дуже великих анодних напругах тиратрон може бути джерелом рентгенівського інтерференційного випромінювання. Таке випромінювання часто вважалося причиною виникаючих у подальшому ракових захворювань у операторів радіолокаторів, які іноді піддавались цьому випромінюванні без захисту. В сучасних радіолокаторах тиратрони не використовують. Їх функцію виконують напівпровідникові компоненти, такі як тиристори або симістори.