www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Nadajniki radarowy

Tyratron

Anoda
Siatka
Grzejnik
Katoda
Punkt ten
wskazuje
napełnienie
gazem

Rysunek 1: Symbole w układach elektronicznych

Anoda
Siatka
Grzejnik
Katoda
Punkt ten
wskazuje
napełnienie
gazem

Rysunek 1: Symbole w układach elektronicznych

Tyratron

Rysunek 2: Tyratron
TGi-700_25

Rysunek 2: Tyratron
TGi-700_25

Tyratron jest wypełnioną gazem lampą elektronową podobną w budowie do lampy wzmacniaczowej (triody). Wypełnienie gazowe o wysokim stopniu rozcieńczenia to np. pary rtęci, ksenon, neon, a w specjalnych zastosowaniach wymagających bardzo krótkich czasów przełączania, np. w radarach, wodór. Tyratron składa się z podgrzewanej katody, jednej lub więcej siatek i anody. W przeciwieństwie do lampy wzmacniaj±cej, tyratron zna jednak tylko stany „zablokowany“ i „zapalony“. Dlatego jest on stosowany jako przełącznik elektroniczny.

Rysunek 3: Tyratron z obudową ceramiczną

Rysunek 3: Tyratron z obudową ceramiczną

W stanie początkowym rura ta jest zablokowana. Siatka ma ujemne napięcie bias w stosunku do katody. Anoda ma dodatnie napięcie, które może wynosić kilka tysięcy woltów. W stanie zablokowanym nie płynie prąd anodowy i ma on bardzo dużą rezystancję wewnętrzną rzędu kilku megaomów.

Krótki dodatni impuls iglicowy (zwykle nazywany impulsem wyzwalającym) pokonuje ujemne napięcie bias na siatce. Ten dodatni potencjał na siatce zapala lampę i jest ona cyklicznie włączana bardzo szybko. W stanie zapłonu ma on bardzo małą rezystancję wewnętrzną rzędu kilku omów. Płynie bardzo silny prąd anodowy.

Po zapaleniu się tej rury nie można już na nią wpływać przez sieć. Siatka zostaje otoczona przez jony zapalonego gazu i nie spełnia już żadnej funkcji. Tyratron zachowuje się teraz jak rura prostownicza wypełniona gazem. Prąd anodowy płynie dopóki napięcie pomiędzy anodą a katodą nie zmieni się o określoną wartość. Jedynym sposobem na wygaszenie tyratronu jest obniżenie napięcia anodowego poniżej tego napięcia zapłonu. W modulatorze radarowym jest to czas, w którym łańcuch opóźniający jest rozładowywany jako magazyn energii. Ponowny zapłon może nastąpić dopiero po czasie regeneracji w zakresie kilku mikrosekund.

Ze względu na bardzo wysokie napięcie anodowe, anoda jest zwykle umieszczona w górnej części szklanej bańki, co nadaje lampie staromodny wygląd. Ze względu na zjonizowany gaz, po zapaleniu świeci jak lampa jarzeniowa. Przy bardzo wysokich napięciach anodowych, tyratrony mogą być źródłem interferencyjnego promieniowania rentgenowskiego. To interferencyjne promieniowanie rentgenowskie jest często uważane za przyczynę późniejszych nowotworów u żołnierzy radarów, którzy czasami byli narażeni na to promieniowanie bez ochrony. Nowoczesne radary nie używają już tyratronów. Funkcję tę przejmują w całości elementy półprzewodnikowe, takie jak tyrystory czy triaki.