www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Тиратрон

Анод
Грид
Нагревател
Катод
Тази точка
показва
запълването
с газ

Изображение 1: Символ на електрическата схема.

Анод
Грид
Нагревател
Катод
Тази точка
показва
запълването
с газ

Изображение 1: Символ на електрическата схема.

Тиратрон

Изображение 2: Тиратрон
TGi-700_25

Изображение 2: Тиратрон
TGi-700_25

Тиратронът е електронна лампа, запълнена с газ, подобна на усилвателна тръба (триод). Силно разреденият газов пълнеж е напр. живачни пари, ксенон, неон, а при специални приложения, изискващи много кратко време за превключване, като например радар, и водород. Тиратронът се състои от нагрят катод, една или повече решетки и анод. За разлика от усилвателната тръба обаче тиратронът познава само състоянията «блокиран» и «запален». Затова се използва като електронен превключвател.

Изображение 3: Тиратрони с керамичен корпус

Изображение 3: Тиратрони с керамичен корпус

В начално състояние тази тръба е блокирана. Мрежата е с отрицателно напрежение спрямо катода. Анодът има положително напрежение, което може да бъде няколко хиляди волта. В заключено състояние не протича аноден ток и има много високо вътрешно съпротивление от няколко мегаома.

Кратък положителен импулс на иглата (обикновено наричан «пусков импулс») преодолява отрицателното напрежение на грида. Този положителен потенциал на грида запалва тръбата и тя се задейства много бързо. В запалено състояние той има много ниско вътрешно съпротивление от порядъка на няколко ома. Тече много силен аноден ток.

След като тази тръба се възпламени, тя вече не може да се влияе от грида. Грида е обгърната от йоните на запаления газ и вече няма никаква функция. Сега тиратронът се държи като газово напълнена изправителна тръба. Анодният ток тече, докато напрежението между анода и катода не се различава от определена стойност. Единственият начин да се изгаси тиратронът е да се намали анодното напрежение под това запалително напрежение. В радарния модулатор това е времето, в което пулсообразуващата мрежа (веригата на закъснението) се разтоварва като енергиен резервоар. Ново запалване може да се осъществи само след време за възстановяване от порядъка на няколко микросекунди.

Поради много високото анодно напрежение анодът обикновено се поставя в горната част на стъклената колба, което придава на тръбата старомоден вид. Благодарение на йонизирания газ при запалване той свети като лампа. При изключително високи анодни напрежения тиратроните могат да бъдат източник на рентгеново смущаващо лъчение. Това рентгеново смущаващо лъчение често се смята за причина за по-късните ракови заболявания при войниците, които понякога са били изложени на това лъчение без защита. В съвременните радари тиратроните вече не се използват. Тази функция се поема изцяло от полупроводникови компоненти като тиристори или симистори.