www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Radar pseudocoerent

Duplexor
Cuplaj
direcțional
Etaj de
amestec
Amplificator
de frecvenţă
intermediară
Transmițător
cu magnetron
Controlul
automat al
frecvenței
Oscilator
local
Detector
de fază
Procesor
de semnal
radar
Modulator
Etaj de
amestec
Oscilator
coerent
Sincro-
nizator

Ilustrație 1: Schema de principiu a circuitului unei unități radar pseudocoerentă.

Duplexor
Cuplaj
direcțional
Etaj de
amestec
Amplificator
de frecvenţă
intermediară
Transmițător
cu magnetron
Controlul
automat al
frecvenței
Oscilator local
Detector
de fază
Procesor de
semnal radar
Modulator
Etaj de
amestec
Oscilator
coerent
Sincronizator

Ilustrație 1: Schema de principiu a circuitului unei unități radar pseudocoerentă.

Transmițător
cu magnetron
Oscilator local
Sincronizator

Ilustrație 1: Schema de principiu a circuitului unei unități radar pseudocoerentă.
(imagine interactiva)

Radar pseudocoerent

Radarele pseudocoerente sunt o clasă de radare. Acestea sunt, de asemenea, numite uneori „radare coerente la recepție“ (coherent-on-receive radar). În meteorologie, acestea sunt denumite radare Doppler.

O proprietate importantă pentru orice radar Doppler este coerența. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o relație de fază definită între semnalele transmise și semnalele de ecou pentru a detecta o deplasare Doppler a semnalului transmis. Decalajul de fază dintre perioadele de impulsuri individuale este utilizat pentru a distinge țintele în mișcare de țintele fixe și de zgomotul care interferează. Pentru a detecta această schimbare de fază, unitatea radar se bazează pe relația de fază fixă dintre transmițătorul radar și frecvența de referință din calea de recepție.

Cu toate acestea, într-un transmițător cu un tub de mare putere auto-oscilant, faza semnalului transmis este nedeterminată. Fiecare impuls de transmisie începe cu o fază aleatorie. Pentru detectarea unei deplasări de fază, o mică parte din energia transmisă este, prin urmare, decuplabilă prin intermediul unui cuplor direcțional. Aceasta are încă o referință de fază curentă pentru semnalul transmis, chiar și după conversia în jos. Un generator extrem de stabil (oscilator coerent) care oscilează pe frecvența intermediară este sincronizat forțat de această poziție de fază și furnizează astfel faza de referință pentru discriminatorul de fază. Astfel, poziția de fază a ultimului impuls de transmisie este menținută pe durata timpului de recepție.

Deși radarele complet coerente sunt acum disponibile ca tehnologie mai avantajoasă, radarele cu emițătoare magnetronice sunt încă folosite din motive de cost. În special pentru radarele de precipitații, un transmițător cu semiconductori ar oferi o precizie mai slabă în măsurarea țintelor de volum din cauza lobilor laterali temporali în timpul compresiei impulsurilor.

Dezavantaje ale metodei radar pseudocoerentă

Dezavantajele metodei radarului pseudocoerent pot fi rezumate după cum urmează: