www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Twystron

Resim 1: Bir twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.

Resim 1: Bir Twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.

Resim 1: Bir Twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.. (Etkileşimli resim)

Elektronenkanone Magneten Magneten Magneten Klystron part Klystron part TWT part TWT part Kollektor Kollektor

Twystron

Twystron büyük darbe güçlerini geniş bantlı olarak yükselten bir doğrusal demetli tüptür. Bu aygıt giriş katı olarak bir klistronun ve çıkış katı olarak bir Yürüyen Dalga Tüpünün bileşiminden meydana gelir ve yüksek frekanslı işaretlerin yükseltilmesinde ve sağılmasında (coupling out) kullanılır. Varian Associates Inc. Firmasının tescilli ticari markası olan Twystron adı TWT ve Klystron kelimelerinden türetilmiştir. Bu tüpün üstünlüğü tüm bant genişliği boyunca nispeten düzgün bir kazanç katsayısına sahip olmasıdır. Twystronlar yüksek güçlü tüpler arasında en büyük bant genişliğine sahip mikrodalga aygıtıdır. Bugüne kadar bu aygıtlar S- ve C-bantları için üretildi ve 10 ila 38 MW arasında değişen güce, % 35 ila 40 arasındaki bir verimliliğe ve 25 ila 50 dB kazanca sahip darbeler üretti.

Bir twystrondaki elektron tabancasından salınan elektronlar, başlangıçta bir klistronun çınlayıcılarından geçerler. Burada, uygulanan hız modülasyonu ile elektron demetleri meydana gelir. Bu süreç, klasik klistrondaki çalışma süreci ile aynıdır. Ardından bu elektron paketleri, bağlaşımlı-çınlayıcılı Yürüyen Dalga Tüpündekine benzer yapıya sahip geciktirme hattına ulaşırlar. Burada, bir Yürüyen Dalga Tüpünde olduğu gibi, sürekli dalga indüklerler. Bağlaşımlı çınlayıcılardan oluşan bu geciktirme hattını kullanarak, bir klistronun frekans tepkisinin (frequency response) kenarlarındaki kayıplar telafi edilir. Böylece twystron, anma frekansının % 7 si ila % 15 ini bulan bir bant genişliğine sahip olur.

Twystronlar 60 lı yıllarda ABD de Varian Associates Inc. Firması çalışanları Albert D. La Rue ve Rodney R. Rubert tarafından geliştirildi. Bu aygıtlar daha ziyade, AN/TPS-43 radarının sonraki modifikasyonları ve AN/TPS-70 radarının ilk sürümleri gibi, uzun menzilli darbe radarlarının göndericilerinin çıkış katlarında kullanıldı. Ancak, bu aygıtların üretiminin karmaşık ve pahalı olduğunu söylemek gerekir. Twystronların yerini daha sonra Genişletilmiş Etkileşimli Klistron (Extended Interaction Klystrons, EIK) denilen aygıtlar aldı.