www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yarıiletken Gönderici Güç Yükselteçleri

MESFET-
Güç
yükseltici
MESFET-
Güç
yükseltici
Küme 1
Küme 2
Güç ayırıcı
Güç toplayıcı

Resim 1: Yarıiletken güç yükselteç modüllerinin bulunduğu bir gönderici kasasının (rack) blok şeması

MESFET-
Güç
yükseltici
MESFET-
Güç
yükseltici
Küme 1
Küme 2
Güç ayırıcı
Güç toplayıcı

Resim 1: Yarıiletken güç yükselteç modüllerinin bulunduğu bir gönderici kasasının (rack) blok şeması

MESFET-
Güç
yükseltici
MESFET-
Güç
yükseltici
Küme 1
Küme 2
Güç ayırıcı
Güç toplayıcı

Resim 1: Yarıiletken güç yükselteç modüllerinin bulunduğu bir gönderici kasasının (rack) blok şeması

Yarıiletken Gönderici Güç Yükselteçleri

ASR–E birincil radarının yarıiletken teknoloji ile geliştirilmiş göndericisi E-bandında çalışır. Bu gönderici, her birinde sekiz adet güç yükselteç modülü bulunan dört gruptan oluşur. Bütün yükselteç modüllerinin yapısı birbirinin aynıdır. Yerleşik Test Aygıtı (BITE) - ve durum bilgileri gönderici ön panelinde ve ayrıca kontrol merkezinde görüntülenir. Bir bağımsız modül, herhangi bir kablonun sökülmesine gerek kalmaksızın, sistemin çalışması sırasında (yani besleme gerilimi devre dışı bırakılmadan!) değiştirilebilir.

Tüm yüksek güç transistörleri hasarlara, bunun ardından ortaya çıkacak sistem arızalarına karşı koruma altına alınmıştır. Göndericinin göreve hazır olma yeteneği ve temin edilebilirliği yaklaşık % 100 dür. Güç yükselteç modüllerinden birinin arızalanması ile gönderim gücü düşecektir, ancak bu durum geçici olarak telafi edilebilir ve böylece tümüyle ne göndericinin ve bunun sonucu olarak, ne de radar istasyonunun devre dışı kalması söz konusu olmaz. Benzeri şekilde, sürücü katları ve besleme sistemleri yedekli (redundant) tasarlanmıştır.

Yükselteç modülü

Ancak günümüzde, diğer radar aygıtlarında da modüler yapıda üretilmiş yarıiletken göndericiler kullanılmaktadır. Sabit faz referanslarıyla (Faz Dizi Anteni olmayan!) birden daha fazla sayıda MESFET- güç yükselteci sadece daha basit güç bölücüler vasıtasıyla paralel çalıştırılır.

Çok sayıda küçük yükselteçlerin aynı fazlı çıkış güçleri eklenmesi ile toplam gönderim gücü elde edilir.

Yarıiletken modül verici resimlerde

Resim 2: ASR–E radarının yarıiletken yükselteci (Üretici: EADS)

Güç modül kasalarının (racks) ön görünüşü

Resim 3: ASR–E radarının bir güç modül kasasının önden görünüşü

Bir güç modül kasasının arka tarafındaki kablolama görünüşü

Resim 4: Bir güç modül kasasının arka tarafındaki kablaj görünüşü

Powermodul in MMIC Technologie

Resim 5: MMIC tekniği , ile üretilmiş GaAs-MeSFET güç modülü, bir radar aygıtında kullanılan yarıiletken güç modülünün beyni

Resim 6: Senderverstärker-Modul des Weltraumradars GESTRA