www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ağırlık Dağılımı

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyondaki dört frekans

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyondaki dört frekans

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyondaki dört frekans

Farklı frekansa sahip çok sayıda işaret faz-uyumlu (phase coherent) olarak genlikleri toplandığında radar tekniğinin Darbe Sıkıştırma Yönteminde Zaman Yan Topuzları (time sidelobes) denilen yan topuzlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.

Resim 1 de bir doğrusal frekans modüleli gönderim darbesinden süzgeç tarafından seçilen ve farklı bir zaman gecikmesi ile bir birörnek (uniform) zaman dilimine (time raster) kadar geciktirilen yalnızca dört değişik frekans basitleştirilmiş olarak gösterilmiştir. Bu işlem elektronik olarak analog yöntemle bir Yüzey Akustik Dalga-süzgeciyle, sayısal olarak sayısal devrelerle ya da yazılım yoluyla gerçekleştirebilir.

Resim 2: Bir doğrusal frekans modülasyondaki dört frekansın genliklerinin toplamı

Resim 2: Bir doğrusal frekans modülasyondaki dört frekansın genliklerinin toplamı

Resim 2 de gösterildiği gibi, bu dört farklı frekansa henüz ağırlık dağılımı yapılmamış (unweighted) olup, eş genlikli işaretler birbiri üzerine binerek, merkezde keskin bir çıkış darbesi yanında birkaç yan topuza da sahip bir toplam işaret meydana getirirler. Bu yan topuzlar zaman ekseni üzerinde dizilirler, yani gerçek yankı işaretinin gönderim darbesine olan özgün yürütme zamanından (runtime) daha farklı bir yürütme zamanına sahip olurlar. Bu nedenle, Zaman Yan Topuzları olarakta adlandırılırlar, ancak yerel en büyük değerler (local maxima) gerçek hedef işaretindekinden daha farklı menzillerde görüntülenir.

Sarı renkli oklar en büyük negatif gerilim değerlerinin bulunduğu noktalarda en büyük genliğe sahip yan topuzların meydana geldiği frekansı (bu örnekteki f2 frekansı) belirtmektedir. Eğer toplama işlemi öncesinde bu f2 frekanslı işaret yükseltilirse yan topuzun pozitif en büyük değeri sıfıra kadar iner ve arzu edilen çıkış işareti eşzamanlı yükselir. Ancak, yine aynı yöntemle bu yan topuzların bu kez farklı bir alt frekansla azaltılabilen yeni en büyük değerleri yaratılabilir. Böylece her bir alt frekans için olabildiğince küçük yan topuza sahip, en büyük çıkış işaretini sağlayan bir en uygun genlik bulunabilir.

Giriş gerilimlerinin değişik frekans bileşenlerin bu farklı büyüklüklerine Ağırlık Dağılımı (weigting) denilir ve çıkış işaretinde ölçülen yan topuzların büyüklükleri -30 dB e kadar bastırılabilir.