www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

www.radartutorial.eu/08.transmitters/

Темите, които се намират изобразени в тъмен цвят,
все още не са преведени на български език.