www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Розділ: Радіолокаційні передавачі

Попередній перегляд представництва в Інтернеті

Рисунок 1: Попередній перегляд представництва в Інтернеті

Рисунок 2. Синфазна і квадратурна складові зондувального імпульсу з нелінійною модуляцією частоти

The In-Phase part of a nonlinear frequency modulated transmitting pulse The Quadrature-part of a nonlinear frequency modulated transmitting pulse

Рисунок 1. Синфазна і квадратурна складові зондувального імпульсу з нелінійною модуляцією частоти

Радіолокаційний передавач генерує високочастотну енергію, необхідну для зондування простору, в якому знаходиться шуканий об’єкт. Часто значна енергія має бути модульована у вигляді імпульсів для того, щоби отримати часову прив’язку і, таким чином, забезпечити можливість вимірювання параметрів сигналів, пов’язаних із часом.

Цілі навчання

В даному розділі описуються різні типи передавачів, використовуваних в радіолокаторах. Вивчивши матеріал розділу, ви будете: