www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Nadajniki radarowy

Rozdział Nadajnik radarowy

Podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Składowa I- nieliniowego impulsu nadawczego z modulacją częstotliwości Składowa Q- nieliniowego impulsu nadawczego z modulacją częstotliwości

Rysunek 1: Składowa I- i Q- nieliniowego impulsu nadawczego z modulacją częstotliwości

Nadajnik radarowy wytwarza energię wysokiej częstotliwości, za pomocą której odbywa się skanowanie przestrzeni. Ta energia, która często jest dość duża, musi być modulowana przez synchronizator w określonym wzorcu czasowym w celu uzyskania odniesienia czasowego dla pomiaru czasu przelotu sygnału.

Cele nauczania w tym rozdziale

W tym rozdziale opisano różne konstrukcje nadajników stosowanych w urządzeniach radarowych. Po ukończeniu tego rozdziału uczeń powinien:

Rysunek 2: Składowa I- i Q- nieliniowego impulsu nadawczego z modulacją częstotliwości